Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met de tekst uit de Bijbel die in een eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de info en de suggesties bij de teksten die op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


2015-2016 (cyclus C)
ZONDAGEN DOOR HET JAAR

30 oktober

31e zondag door het jaar C

Image

Hij klom
in een wilde vijgenboom ...
Lees meer


NOVEMBER
1 november

Allerheiligen

Image

"Jezus nam het woord en onderrichtte hen …"
Lees meer

Lees ook

6 november

32e zondag door het jaar C

Image

"De Heer is geen God van doden, maar van levenden."
Lees meer

Lees ook

13 november

33e zondag door het jaar C

Image

"Er zal een tijd komen
dat er geen steen op de andere
gelaten zal worden."
Lees meer

20 november

Christus Koning C

Image

“Dit is de koning van de Joden”
Lees meer


2016-2017 (cyclus A)
ADVENT

27 november

1e zondag van de Advent A

Image

"Weest dus waakzaam"
Lees meer

Lees ook

Overzicht van de teksten
en de suggesties erbij
in het liturgisch jaar C
(2015-2016).
in het liturgisch jaar A
(2016-2017)

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

VERHAAL VAN DE WEEK

Toon me
hoe ik heilig kan worden ...
Lees verder ...

HET JAAR ROND

OKTOBER

4 oktober: Sint-Franciscus
22 oktober: Johannes Paulus II
31 oktober: Halloween
31 oktober: eerste dag van de Boekenbeurs te Antwerpen.


Missie
Bidden

Kinderbijbels - nav de Boekenbeurs te Antwerpen


NOVEMBER

1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Feest van de kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11 november: Sint-Maarten
11 november: laatste dag van de Boekenbeurs te Antwerpen.
17 november: Sint-Elisabeth
19 november: Creatie van Mgr. Jozef De Kesel tot kardinaal.
20 november: Christus Koning
21 november: Maria presentatie
27 november 2016: eerste zondag van de Advent


Kinderbijbels - nav de Boekenbeurs te Antwerpen

Heilig en heiligen
Als de dood het leven kruist
Christus Koning

Wie is wie in de Kerk?

Een nieuw 'Onze Vader'
Matteüs
Advent
Jesaja
Johannes de doperDECEMBER

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER

GEBRUIK JE ‘bijbelin1000seconden.be’ REGELMATIG?

Overweeg dan een bijdrage in de kosten die het veilig in stand houden én updaten ervan met zich meebrengen. Daar is in 2016 minstens 3000 euro voor nodig.

Hartelijk dank aan de 19 personen die de 'spaarpot' van bijbelin1000seconden.be in 2016 reeds aanvulden tot 1075 euro op dit ogenblik (19 oktober 2016).

Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.