Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met de tekst uit de Bijbel die in een eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de info en de suggesties bij de teksten die op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


2015-2016 (cyclus C)
ZONDAGEN DOOR HET JAAR
28 augustus

22e zondag door het jaar C

Image

Als ge een feestmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen,
kreupelen en blinden uit ...
Lees meer

Overzicht van de teksten
en de suggesties erbij
in het liturgisch jaar C
(2015-2016).

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

GEVORMD WORDEN
Image

Informatie en suggesties
voor al wie betrokken is
bij de vormselcatechese.

VERHAAL VAN DE WEEK

Een rijke jood
ging op bezoek bij ...
Lees verder ...

DE ZOMER VAN bijbelin1000seconden.be

Met zevenmijlslaarzen op stap

Abraham
Jozef
Mozes
Ruth
David
Elia
Tobit
Ester
Jesaja

EEN NIEUW 'ONZE VADER' ...

Image

Lees meer
Lees ook

! H E L P !

Hartelijk dank aan de 12 personen die de 'spaarpot' van bijbelin1000seconden.be in 2016 aanvulden tot 795 euro op dit ogenblik (21 augustus 2016).

Steek jij ook een tandje bij voor het veilig in stand houden én updaten van deze website?
Daar is in 2016 minstens 3000 euro voor nodig.

Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.