Loading...
 

1 november: Allerheiligen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

DE ZALIGSPREKINGEN - Matteüs 5, 1-12a

Map Bijbel in 1000 seconden
* Bijbeltekst
* Informatie bij de tekst
* Dichter bij de tijd
* Extra informatie

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

Gelukkig zijn

Materiaal
Reclames uit tijdschriften
Tekst met de geluk-sprekingen en de contouren van een klavertje vier.


Verloop
. Bezorg de kinderen per groep een aantal reclames, met de vraag:
'˜Welk soort geluk tonen deze advertenties?'
Zo ontdekken de kinderen dat reclame inspeelt op bepaalde invullingen van geluk. Meestal: gezondheid, zich goed voelen, zich verwennen, luxe producten...
Welk soort geluk komt er weinig of niet in aan bod?
(geluk om gewone dingen; geluk in de aandacht voor /van anderen)
Hebben de kinderen ook een idee waarom dat zo is?

. De kinderen schrijven dan in vier punten wat geluk voor hen is, nadat ze niet alleen hun eigen visie hebben verwoord, maar ook over die van anderen hebben nagedacht.

. Geef de kinderen elk / per twee het blad met de tekst en het klavertje vier.
Laat ze elk van de acht gelukwensen zin per zin bestuderen.
Daarna schrijven ze vier gelukwensen - naar keuze - opnieuw in hun eigen woorden. Bespreek:
- Wat denk je van die woorden van Jezus?
- Vergelijk met de vier zinnen die je eerder over geluk schreef. Wat valt op?
(Belangrijk: armoede, honger en verdriet niet idealiseren, want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wie op een of andere manier 'arm', 'hongerig', 'verdrietig' is, zal kunnen genieten van een nieuwe situatie, waarbij Gods droom met de mensen gerealiseerd wordt)

. Nodig de kinderen uit om zelf een aantal gelukwensen te formuleren. B.v.
- Gelukkig zij die wat willen doen aan de armoede in de wereld
- Gelukkig zij die hopen op een betere toekomst voor de kinderen
- Gelukkig iedereen die zin heeft in het leven.

Gelukkig ben je wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je thuis bij God.
Gelukkig ben je wanneer je verdrietig bent,
want je zult getroost worden.
Gelukkig ben je wanneer je zacht en moedig bent,
want je zult het beloofde land bezitten.
Gelukkig ben je wanneer je verlangt dat alles goed wordt,
want je zult dat overvloedig zien gebeuren.
Gelukkig ben je wanneer je mild bent,
want je zult zelf mild behandeld worden.
Gelukkig ben je wanneer je een zuiver hart hebt,
want je zult God zien.
Gelukkig ben je wanneer je vrede brengt,
want God zal je zijn kind noemen.
Gelukkig ben je wanneer men je nawijst
omdat je zo goed mogelijk wilt leven
want dan hoor je thuis bij God.
Gelukkig ben je
als je om Christus uitgelachen en vervolgd wordt,
want dan hoor je thuis bij God.
Wees blij en juich,
want God zal jullie een rijke beloning geven.
Filosofisch gesprek: gelukkig zijn

Mogelijke vragen
. Indien je heel veel speelgoed zou hebben, zou je dan gelukkig zijn?
. Indien je heel veel vrienden zou hebben, zou je dan gelukkig zijn?
. Indien je heel veel boeken zou hebben, zou je dan gelukkig zijn?
. Is het mogelijk dat je helemaal geen speelgoed hebt en toch gelukkig bent?
. Is het mogelijk dat je helemaal geen vrienden hebt en toch gelukkig bent?
. Is het mogelijk dat je helemaal geen boeken hebt en toch gelukkig bent?
. Wanneer je plezier hebt, ben je dan gelukkig?
. Zou je plezier kunnen hebben en toch niet gelukkig kunnen zijn?
. Is het mogelijk dat je heel veel speelgoed en vrienden en boeken hebt en dat je toch niet gelukkig bent?
. Zou je tegelijk opgewekt en gelukkig kunnen zijn?
. Zou je tegelijk bedroefd en gelukkig kunnen zijn?
. Zou je tegelijk ziek en gelukkig kunnen zijn?
. Zou je gelukkig kunnen zijn en terzelfder tijd vol van vreugde?
. Zou jij gelukkig kunnen zijn terwijl al je vrienden ongelukkig zijn?
. Wat is het verschil tussen gelukkig zijn en tevreden zijn?
. Als je geluk hebt, ben je dan ook gelukkig?


Van concreet naar abstract
Concreet
. Was je ooit heel erg gelukkig?
. Wat deed je toen? Wat voelde je toen?
. Ken je mensen die er echt gelukkig uitzien?
. Kun je jezelf gelukkig maken?
. Kun je iemand anders gelukkig maken?

Abstract
. Wat is geluk?
. Is genieten hetzelfde als geluk?
. Is iemand die er gelukkig uitziet ook echt gelukkig?
. Kun je altijd gelukkig zijn?

Voor meer info: filosoferen met kinderen

ZINGEN / BELUISTEREN

Voor mij is geluk

Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.

Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluist'ren: 'jij bent mijn schat'.

Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd.

Jongeren

VERDIEPEN

Spreekwoorden over geluk

(Kolet Janssen)

Geluk is niet te koop!
. Kun je ergens geluk kopen?
. Word je gelukkig door bepaalde dingen te kopen? Waarom (niet)?
. Hoe word je dan wel gelukkig?

Geluk en glas breken even ras (snel)!
. Is geluk breekbaar? Waarom (niet)?
. Kun je geluk beschermen? Hoe?
. Bestaat er ook onbreekbaar geluk?

Geluk krijg je als je het met iemand deelt.
. Hoe kun je iets krijgen door het weg te geven?
. Is het gemakkelijker om samen gelukkig te zijn dan alleen? Waarom (niet)?

Geluk mag je niet te ver zoeken
. Zijn er mensen die geluk ver gaan zoeken?
. Moet je op reis gaan om het geluk te vinden?
. Kan geluk ook dichtbij zijn? Zoek voorbeelden.

Ongeluk in het spel, geluk in de liefde.
. Klopt dit spreekwoord volgens jou? Waarom (niet)?
. Als je moet kiezen tussen geluk in het spel of geluk in de liefde, wat kies je dan? Waarom?