Loading...
 

14e zondag door het jaar C

2 Oogst

1e lezingJeruzalem is dé stad die troost zoals een moeder dat kan. De stad ook die een heel belangrijke rol speelde in het begin van het christendom.
2e lezingin dit laatste stuk van zijn brief aan de Galaten, schrijft Paulus waar het voor alle mensen zonder onderscheid om gaat: een nieuwe mens te worden, die vrede en barmhartigheid realiseert.
EvangelieEr valt heel wat te doen om het Rijk van God te realiseren. Omdat Jezus die opdracht niet alleen aan kiest Hij 72 leerlingen die zijn opdracht zullen overnemen. Dit fragment uit het evangelie verzamelt de woorden die Hij daarbij zegt. Hieruit dat die opdracht helemaal niet gemakkelijk is, want mensen werken niet vanzelfsprekend mee aan de uitbouw van dit rijk van God.