Loading...
 

14e zondag door het jaar C

2 Oogst


In de eerste lezing van deze zondag staat Jeruzalem centraal. Dé stad die troost zoals een moeder dat kan. De stad ook die een heel belangrijke rol speelde in het begin van het christendom.


In de tweede lezing, het laatste stuk van de brief van Paulus aan de Galaten, schrijft Paulus waar het voor alle mensen zonder onderscheid op aan komt: een nieuwe mens te worden, die vrede en barmhartigheid realiseert.


Er valt heel wat te doen om het Rijk van God te realiseren. Jezus kan die opdracht niet alleen aan. Daarom kiest Hij 72 leerlingen die zijn opdracht zullen overnemen. Het evangelie van deze zondag verzamelt de woorden die Hij daarbij zegt.
Het zijn woorden waaruit blijkt dat die opdracht helemaal niet gemakkelijk is. Ze confronteert de leerlingen ook met de realiteit waaruit blijkt dat mensen niet vanzelfsprekend meewerken aan dit rijk van God.