Loading...
 

15e zondag door het jaar C

15 C


In het evangelie vertelt Jezus een parabel over een jood die overvallen wordt en niet geholpen wordt door andere joden, maar door een Samaritaan. Iemand waar joden toen geen contact mee wilden hebben!
Kleine kinderen horen in deze parabel de oproep om iemand te helpen die in nood is.
Wie ouder is heeft ook aandacht voor de twee mannen die de overvallen man geen hulp boden. Hierbij ondersteund door hun eigen wetgeving. Maar het strak en letterlijk volgen van wetten, los van een liefdevolle verbondenheid, ligt niet in de lijn van de manier van denken van Jezus.


En blijkbaar ook niet in de manier van denken van Mozes. In de eerste lezing zegt hij dat God de wet gelegd heeft in het hart van de mens ... Een doordenker!


In de tweede lezing maken we kennis met een lied dat de eerste christenen zongen en dat Paulus in een brief aan de christenen van Kolosse heeft verwerkt.