Loading...
 

2e cyclus


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Vooraf

Klik op de oranjerood getypte woorden om toegang te krijgen tot de informatie en de suggesties die op deze website met dit onderwerp te maken hebben.


Belangrijk
. Dit materiaal dient als extra inspiratie.
Het werd niet uitgeschreven als uitgewerkte lessen.

. Het is ook is niet volledig.
Het wordt wel dagelijks bewerkt en verder aangevuld (net als het andere materiaal op deze website).

. Het werd ook niet specifiek uitgeschreven voor de 2e cyclus van het lager onderwijs. Het meeste bruikbare materiaal zul je vinden onder de titel: suggesties / grote kinderen. Het andere materiaal kan je wel op ideeën brengen.


Vergeving en verzoening

Bijbel

De kinderen ontdekken wat vergeving en verzoening in de Bijbel inhouden:
. ze leven zich in in het verhaal over de verzoening tussen Jozef en zijn broers, en in het verhaal van Jona.
. ze voelen de vergevingsgezindheid van Jezus in het verhaal over een zondige vrouw
. ze begrijpen de oproep van Jezus tot verzoening in de parabel van de verloren zoon
. ze bespreken het verhaal over Jezus die een verlamde man geneest
. ze vatten de betekenis van: de regenboog en 70 x 7 keer vergevenSacrament

Sacramenten
Sacrament van de verzoening (Biecht)Extra

Verzoenen
Zonden volgens paus Franciscus

Verbondenheid in verdriet

Bijbel

. Het verdriet van Jezus om Lazarus
. Het verhaal over het dochtertje van JaïrusSacrament

Sacramenten
Sacrament van de ziekenExtra

Dood

Stilte en gebed, ontvankelijkheid

Bijbel

De kinderen gaan na wanneer, waarom, waar en hoe Jezus bidt:
in Marcus 1, 29-39, Lucas 11, 1-13 en ((Extra

Bidden met kinderen
Weesgegroet
Onzevader
Mediteren met kinderen

Anders zijn, ontmoeting

Bijbel

De kinderen ontdekken hoe men in de Bijbel omgaat met mensen die meestal als 'anders' of 'vreemd' worden gezien.
. Ze ontdekken hoe God mensen inspireert in het omgaan met anderen (Ruth)
. Ze ontdekken hoe Jezus met 'vreemde' mensen omgaat: een Syrofenicische vrouw, melaatsen,de honderdman, Samaritanen
. Ze ontdekken in het verhaal over Cornelius dat christenen kiezen voor ontmoeten in plaats van uitsluiten.

Conflicten

Bijbel

Kinderen lezen in de Bijbel hoe men er op verschillende manieren met conflicten omgaat:
. in het verhaal van Jozef
. in de manier waarop Jezus reageert in conflictsituaties: Johannes 2, 13-32, ook in Johannes 8, 1-11

Mens en natuur, gave en opgave

Bijbel

Kinderen ontdekken dat joden en christenen de natuur zien als schepping van God.
. Ze lezen en bespreken Genesis 1, 1-2, 2
. Ze lezen een scheppingspsalm. Bijvoorbeeld Psalm 104 , Psalm 8
. Ze ontdekken dat Jezus zijn verbondenheid met God en met zijn leerlingen uitdrukte met beelden uit de natuur: Johannes 15, 1-8 en Johannes 15, 9-17

Gewetensvol handelen

Bijbel

Kinderen ontdekken in de Bijbel wegwijzers om gewetensvol te handelen.
. De Woorden van God
. De Verhalen van Jezus
. Woorden van Jezus

Maar ook dat dit soms heel moeilijk te doen is:
. Het verhaal van Jona
. Het verhaal van Ananias en SaffiraExtra

Geweten

Levensadem

Bijbel

Kinderen
. ontdekken het blazen van de adem van God in de neus van Adam als het geven van leven aan de mens.
. lezen in het Pinksterverhaal hoe de Geest van God nabij is in een 'hevige wind'.
. diezelfde Geest heeft Jezus gedreven naar de woestijn
en Filippus ingefluisterd wat hij moest doen
. iemand die de Geest toelaat in zijn leven, kan men herkennen aan ((Pinksteren B|de 'vruchten' van die Geest)

Aarde en vruchtbaarheid

Bijbel

Kinderen lezen in het tweede scheppingsverhaal een gelovige kijk op het wonder van de vruchtbaarheid van de aarde. Een gedachte die ze herkennen in Psalm 104

Ze ontdekken dat Jezus beelden van vruchtbare aarde gebruikte om over het Rijk van God te spreken.
. in de gelijkenis van het zaaien
. in de gelijkenis van de boer die slaapt
. in de gelijkenis van het mosterdzaadje

Symbolen

Extra

Spreken met beelden (Symbooldidactiek)
De taal van getallen
Info bij symbolen als: herder, kruis

Liturgisch en pastoraal jaar

Kinderen verkennen Advent en Kerstmis als een groeien naar licht en leven
. Ze leren de herders kennen als mensen in de marge, vergelijkbaar met de 'armen' van vandaag.
. Ze leren de wijzen uit het Oosten kennen als de vertegenwoordigers van de toenmalig bekende wereld.

Ze verkennen de veertigdagentijd als een periode van inkeer en solidariteit
. Ze leren de symboliek van het askruisje kennen.
. Ze zien het verband tussen de Veertigdagentijd en de actie 'Broederlijk Delen'.

Ze ontdekken de Goede Week als herinnering aan de laatste dagen van Jezus.
. Ze verkennen de symboliek van ((6de zondag van de veertigdagentijd - Palmzondag|Palmzondag)
. Ze zien in de voetwassing een beeld van dienstbaarheid
. Ze zien dat het kruis verwijst naar dood (Goede Vrijdag)en naar verrijzenis (Pasen)

Ze ontdekken de paastijd / vijftigdagentijd als een vieren van het leven van Jezus Christus
. Ze ontdekken de symbolen uit de paaswake als tekens van leven en verrijzenis
. Ze kennen de symbolen in het verhaal van Hemelvaart als verwijzingen naar het leven van in de nabijheid van God.
. Ze kennen de belangrijk symbolen in het verhaal van Pinksteren als tekens van de Geest van God.

Ze kennen Allerheiligen en Allerzielen als dagen van verbondenheid met heiligen en met mensen die gestorven zijn.Extra

Liturgisch jaar
Driekoningen
Bekering
Hongerdoek
Missie
Heilig

Jozef, Mozes

Genesis 37-47: Jozef


Over Mozes
. Exodus 1,1 - 2, 10: De geboorte van Mozes
. Exodus 2, 11-25: Mozes komt op voor zijn volk
. Exodus 3, 1-8a.13-15: De roeping van Mozes
. Exodus 7-11: De tien plagen
. Exodus 12, 1-8. 11-14: De eerste pesachmaaltijd
. Exodus 14, 15-15,1: Doortocht door de Rode Zee
. Exodus 15: Mirjam zingt
. Exodus 16, 2-4.12-15: Manna, hemels brood
. Exodus 17, 3-7: Water uit een rots
. Exodus 19, 3-8a.16-20b: God spreekt
. Exodus 20, 1-17: Woorden van God
. Exodus 22, 20-26: Zo spreekt God
. Exodus 24, 3-8: De sluiting van het verbond
. Exodus 32: het gouden kalf