Loading...
 

33e zondag door het jaar C - tweede lezing


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

2 Tessalonicenzen 3, 7-12: Je eigen brood verdienen

De tekst

Dichter bij de tijd

Jullie weten hoe jullie mij moeten navolgen.
Ik heb bij jullie geen werk geschuwd
en van niemand brood gegeten
zonder daarvoor te betalen.
Dag en nacht heb ik gewerkt,
met veel moeite en inspanning,
om niemand van jullie op kosten te jagen.
Niet dat ik daar geen recht zou op hebben,
maar ik wilde een voorbeeld geven
dat de moeite is om gevolgd te worden.
Ook toen ik bij jullie was,
Hield ik jullie telkens deze regel voor:
iemand die niet wil werken, krijgt geen eten.
Ik heb namelijk gehoord
dat sommigen bij jullie werk schuwen,
alle inspanning uit de weg gaan,
maar zich wel met alles bemoeien.
In naam van de Heer Jezus Christus
Waarschuw ik zulke mensen:
werk regelmatig
en verdien je eigen brood.Stilstaan bij ...

Dag en nacht
In de oorspronkelijke tekst staat: nacht en dag. Want voor de joden begint de nieuwe dag 's avonds.
(Merk op: joden beginnen de sabbat op vrijdagavond)

Bij de tekst

Brief aan de Tessalonicensen

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.