Loading...
 

3e zondag van de advent C - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Filippenzen 4, 4-7: Wees blij!

De tekst

Dichter bij de tijd

Wees altijd blij in de Heer.
Nog eens: wees altijd blij!
Jullie vriendelijkheid moeten alle mensen kennen.
De Heer is nabij.

Maken jullie geen zorgen,
maar vraag aan God alles wat je nodig hebt
door te bidden en te smeken
en nooit zonder te danken.

En de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal jullie hart en gedachten beschermen
in Christus Jezus.Stilstaan bij…

Bidden
Bidden is zijn gedachten en gevoelens afstemmen op die van God. Bidden is niet alleen de dingen zien vanuit zijn eigen standpunt, maar zich inleven in het standpunt en de visie van God.

Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... én met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen en aan te voelen wat God verwacht.


Vrede (= Sjalom)
Het joodse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan ‘geen oorlog’. Het verwijst naar een harmonie, een tevredenheid die de mens vindt in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ... Het gaat dus zowel om het materiële als het geestelijke welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Bij de tekst

De christenen van Filippi

Klik hier voor meer informatie over Filippi.

Suggesties

Klik hier voor informatie en suggesties ivm vrede.

Klik hier voor informatie en suggesties ivm bidden.