Loading...
 

4e zondag door het jaar C - 24 juni: geboorte van de h. Johannes de doper - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jeremia 1, 4-19: De roeping van Jeremia

De tekst

Dichter bij de tijd

(Jeremia 1, 4-5)
God zei tegen mij:
‘Voordat Ik je liet groeien in de buik van je moeder, koos Ik je uit.
Jij moet profeet worden voor alle volken.’

(Jeremia 1, 6-10)
‘Ach God, ik kan niet spreken', zei ik, 'ik ben veel te jong.’
Maar God zei: ‘Je moet dat niet zeggen: “Ik ben veel te jong!”
Ga naar iedereen tot wie Ik je stuur
en vertel tegen hen alles wat Ik je zeg.
Je moet niet bang zijn voor hen, want Ik ben bij jou om je te redden
– woorden van God.’
Toen stak God zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei:
‘Zo leg Ik mijn woorden in jouw mond.
Kijk, Ik stel je vanaf vandaag aan over volken en over landen,
om ze uit te rukken en af te breken,
om ze te vernielen en te verwoesten,
om ze op te bouwen en te planten.’

(Jeremia 1, 11-16)
God vroeg mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’
Ik zei: ‘Ik zie een amandeltak.’
‘Dat heb je goed gezien', zei God, 'Ik houd Mij aan mijn woord en doe wat Ik zeg.’
Weer vroeg God: ‘Wat zie je?’
‘Ik zie een kokende ketel', zei ik, 'kantelend vanuit het noorden.’
God zei: ‘Vanuit het noorden komen rampen voor alle bewoners van het land.
Kijk, Ik roep alle volken van het noorden
– woorden van God.
Zij komen en plaatsen hun troon vlak voor de poorten van Jeruzalem,
onder de muren die haar omringen en voor de steden van Juda.
Zo zal Ik hen straffen voor het kwaad dat ze deden:
ze hebben Mij verlaten, ze hebben offers gebracht aan andere goden,
en ze hebben zich gebogen voor beelden die ze zelf gemaakt hebben.

(Jeremia 1, 17-19)
Maak je klaar, sta op en vertel hun alles wat Ik je zeg.
Laat je niet bang maken door hen.
Anders zal ik jou pas echt bang maken.
Ik zal vandaag van jou een versterkte stad maken,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land:
koningen en edelen van Juda, priesters en burgers.
Ze zullen tegen jou vechten, maar kunnen jou niets doen,
want Ik ben bij je om je te redden
– woorden van God.’


Merk op
Tekst uit Jeremia die wordt voorgelezen op:
4e zondag door het jaar C: Jeremia 1, 4-5.17-19.
24 juni: Geboorte van Johannes de doper - vooravond: Jeremia 1, 4-10.Stilstaan bij...

Profeet voor de volken
Deze bestemming lijkt ruimer dan Jeremia's werkelijke optreden. Een gevolg van het feit dat de geschiedenis van Juda in die tijd sterk verstrengeld was met die van de grote machten van het Nabije Oosten.


Jeremia
Hij werd geboren omstreeks 650 in het dorp Anatot. Zijn vader Chilkia behoorde tot een priesterfamilie uit Anatot (Lag in het stamgebied van Benjamin, aan de rand van de woestijn, een zevental km ten NO van Jeruzalem.) Als kind was hij getuige van de godsdienstvervolging onder de afvallige koningen Manasse en Amon. Hij vestigde zich later als een onafhankelijk man, die rijk genoeg was om te leven zonder zorg voor zijn inkomen: hij bezat grond en kon er zelfs bij kopen. Hij bleef ongehuwd, wat erg ongewoon en onsympathiek was in die tijd.
Hij trad op als profeet onder de regeringen van Josia, Jojakim en Sedekia.
Lees meer


Amandeltwijg
Jeremia herkent de twijg aan de bloesem.
De bloesem van de amandelboom is de eerste die in het voorjaar bloeit.
In deze tekst is die twijg het beeld van hoop, van het naderen van betere tijden.

Bij de tekst

Historische situering

Rond 627 begint koning Josia een religieuze hervorming met als doel de cultus van de afgoden uit Juda te verwijderen zodat de mensen zich weer tot JHWH zouden richten.
De roeping van Jeremia wordt in het jaar 626 gesitueerd.Een typisch roepingsverhaal

Bij zijn roeping stribbelt Jeremia tegen - net zoals Mozes - en zegt: 'Ach Heer, ik kan niet spreken, ik ben veel te jong.'

De opdracht van Jeremia wordt omschreven met beelden uit de boerenwereld (uitrukken, planten) en uit de bouwwereld (afbreken, opbouwen)
Jeremia moet uiteindelijk:
AFBREKEN:
menselijke hoogmoed, eigengereidheid, absolute autonomie.
OPBOUWEN:
een nieuwe gemeenschap

Lees meer

Bijbel en kunst

ANONIEM

miniatuur: Roeping van Jeremia

Roeping Van Jeremia

La Bible historiale - Begin 15e eeuw – Parijs, Frankrijk
Marc CHAGALL (1887-1985)

De profeet Jeremia ontvangt de gave van profetie

Chagall

32,6cm op 24,7 cm (Musée national Marc Chagall, Nice)


Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

Mama roept Fien

(naar een tekst in 'Kind op maandag')

Fien kijkt tv.
Het is echt spannend!
Haar broer speelt buiten.
Mama is aan het werk.
'Fien', zegt moeder, 'ik hoor dat Peter en zijn vriendjes ruzie hebben.
Ga jij er even naar toe? Zeg maar: 'Mama zegt dat jullie moeten stoppen met ruzie maken.
Zo is spelen helemaal niet leuk. Hou ermee op.'
Maar Fien heeft geen zin.
Ze durft ook niet goed.
Ze is bang dat ze tegen haar zullen schelden.
'Ik ben nog te klein', zegt ze, 'Ik weet niet wat ik moet zeggen.'
Maar mama zegt: 'Zeg maar precies wat ik jou heb voorgezegd.'
En dan gaat Mies.
Ze ziet de jongens vechten.
Ze hebben inderdaad ruzie.
'Hou ermee op!', zegt ze, 'zo is spelen niet leuk. Jullie moeten ophouden.'
De jongens komen nu naar haar toe...


Laat de kinderen reageren:
- Wat zeggen de jongens?
- Hoe loopt het verhaal af?


Bespreek verder met de kinderen.
- Herkennen jullie dit?
Je ziet iets gebeuren op de speelplaats, op straat, of thuis... wat niet goed is. Je wil er wel iets van zeggen, maar je durft niet.
Vergelijk met de opdracht van de profeten.