Loading...
 

5e zondag door het jaar C

Kom

Op de 5e zondag door het jaar C, worden twee roepingsverhalen voorgelezen. Zo'n verhalen in de Bijbel zijn geen verslag van wat er precies gebeurd is. Het zijn verhalen die duidelijk maken dat de start voor een engagement van iemand, bij God of Jezus ligt.

In de eerste lezing wordt Jesaja geroepen om profeet te zijn.

In het evangelie is het Jezus die mensen tijdens hun werk roept om mee zijn boodschap kenbaar te maken.


De tekst van de tweede lezing is een fragment uit de eerste brief die Paulus schreef aan de christenen van Korinte rond 50 na Christus. Een heel bijzondere tekst, want het is het oudste getuigenis in het Nieuwe testament over de verrijzenis van Jezus.