Loading...
 

Christus Koning B - eerste lezing

Wolk

IK ZAG IEMAND AANKOMEN MET DE WOLKEN VAN DE HEMEL


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Daniël 7, 13-14 : De Mensenzoon, een koning 

De tekst

Dichter bij de tijd

In mijn droom zag ik iemand
die leek op een mens.

Hij kwam aan met de wolken van de hemel.
Hij werd bij de oude wijze man gebracht.

Die maakte hem koning:
hij kreeg pracht en koninklijke macht.

Alle volken en stammen dienden hem,
welke taal ze ook spraken.

Zijn macht zal nooit een einde kennen,
zijn koninkrijk zal altijd blijven bestaan.Stilstaan bij …

Droom / Visioen
Een visioen is als een droom. Een droom die iets zegt over wat God wil voor de mensen.
In een visioen komen vaak woorden voor die meer zeggen dan je eerst zou denken.


Iemand die op een mens geleek
Aan deze 'mens' en niet aan schrikwekkende dieren (die eerder in Daniël 7 werden vermeld), wordt eeuwige macht gegeven. In het vervolg van het boek Daniël blijkt 'mens' ook te gaan om een gemeenschap.


Hoogbejaarde
Deze benaming van God, evenals de tronen, dienen om een indruk te geven van de majesteit van God.
Merk op dat God hier voorgesteld wordt als een mens.

Bij de tekst

Over Daniël

Klik hier voor meer informatie.Visioen

Het zevende hoofdstuk van het boek Daniël beschrijft een visioen, waarin de grote wereldrijken waarmee Israël in zijn geschiedenis te maken had, als schrikwekkende dieren voorgesteld. Die dieren worden veroordeeld voor de troon van God (de Hoogbejaarde) en vernietigd.
Daarna wordt over het rijk van God in beeld gesproken. Dit wordt symbolisch weergegeven door de 'Mensenzoon'. Dit is niet één persoon, maar een samenleving (Daniël 7, 27)

Met zijn visioen drukte Daniël de hoop uit dat menselijkheid het zal halen op de 'politieke beesten' van de geschiedenis en wilde hij vrome joden moed en troost geven in een tijd waarin Grieken zich wilden inmengen in hun godsdienst en cultuur.Mensenzoon

Volgens de evangelisten noemde Jezus zichzelf de Mensenzoon. Daarmee noemde Hij zich indirect de Messias. Toen Jezus door Kajafas werd verhoord, deed Hij volgens de evangelisten op een bepaald moment beroep op Daniël 7: "Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: "Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel." (Marcus 14, 61-62)