Loading...
 

Dag van het Woord

BibleRead 2


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

De dag van het Woord

Wanneer?

De eerste zondag van de advent.Verantwoording

De bisschoppen van ons land vonden deze eerste dag van de voorbereidingstijd op Kerstmis geschikt om stil te staan bij het 'Woord', omdat op Kerstmis de menswording van het Woord gevierd wordt.

'In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.'

Johannes 1, 1 (evangelie op Kerstmis)
Aanleiding

De apostolische brief ‘Misericordia et misera’ waarin paus Franciscus in 2016 schreef:
‘Het zou goed zijn mocht de gemeenschap op een zondag door het (liturgische) jaar haar engagement voor de verspreiding, kennis en verdieping van de Heilige Schrift vernieuwen: een zondag helemaal gewijd aan het Woord van God om de onuitputtelijke rijkdom te vatten die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk.’

Woord

Niet zomaar een woord

Merk op dat in ‘Dag van het Woord’, woord met een hoofdletter wordt geschreven. Voor christenen betekent dit dat er verwezen wordt naar het ‘Woord van God’, dat ze lezen in de Bijbel.Elk jaar andere 'Woorden'

Wie de lezingen op zondag / weekend goed volgt, merkt dat daar een ritme in zit.
Op de grote feestdagen worden doorgaans telkens dezelfde teksten voorgelezen, maar de andere zondagen komen gedurende drie jaar telkens andere teksten aan bod.
In het A-jaar (A-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Matteüs.
In het B-jaar (B-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Marcus.
In het C-jaar (C-cyclus):
vooral teksten uit het evangelie volgens Lucas.
De teksten van de evangelist Johannes worden vooral in de paastijd voorgelezen.

'Bijbelin1000seconden' over het Woord

Algemene informatie

De Bijbel als boek

De Bijbel, een boek uit Palestina

Soorten teksten in de Bijbel
Inhoud

(Teksten die aan bod komen in 'bijbelin1000seconden.be')

Oude Testament

Nieuwe Testament
Omgaan met de Bijbel

Sleutels om Bijbelteksten te lezen

Kinderbijbels

Verantwoord vertellen uit de Bijbel