Loading...
 

De profeet Jeremia


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wie was hij?

Leven

Jeremia was de zoon van priester Hilkia. Hij werd geboren omstreeks 650 in het dorp Anatot, aan de rand van de wildernis, een zevental kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Als kind was hij getuige van de godsdienstvervolging onder de afvallige koningen Manasse en Amon. Hij vestigde zich later als een onafhankelijk man, die rijk genoeg was om te leven zonder zorg voor zijn inkomen: hij bezat grond en kon er zelfs bij kopen. Hij bleef ongehuwd, wat erg ongewoon en onsympathiek was in die tijd.
Hij trad op als profeet onder de regering van Josia, Jojakim en Sedekia.

Jeremia zag zijn volk lijden. Hij zei dat dit gebeurde omdat ze ontrouw waren aan God. Hij riep de Israëlieten op om zich te bekeren. Maar zijn profetieën werden niet enthousiast onthaald door de heersende kringen. Nadat hij gewaarschuwd had voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem mocht hij de tempel niet meer binnen. Koning Jojakim liet boekrollen met uitspraken van Jeremia verbranden. De profeet gaf dan de opdracht aan zijn leerling Baruch om een nieuwe rol te maken en voor te lezen op verschillende hoeken in de stad.
Wanneer Jeruzalem definitief werd ingenomen door Nebucadnesar (586 voor Christus) die de Israëlieten in ballingschap naar Babylonië stuurde, verkoos Jeremia om in de stad te blijven. Toen de situatie erg gevaarlijk werd, dwongen landgenoten hem om met hen mee te vluchten naar Egypte, waar hij waarschijnlijk gestorven is.

Het boek Jeremia

Het boek Jeremia lijkt ongeordend. Dit komt doordat Jeremia geen geschiedenis schreef en zijn eigen belevenissen mengde met die van de koning en het volk.
Het boek zelf werd deels door Jeremia zelf geschreven, deels gedicteerd aan secretaris Baruch en deels door Baruch opgesteld.
Zijn boodschap is:
. God laat stad, land, tempel, vorst en volk lijden omdat de mensen Hem ontrouw zijn.
. God is altijd trouw, Hij laat zijn volk nooit in de steek

Het boek verwijt verafgoding van eigen macht en berekening, godvergetenheid en sociaal onrecht (de zwakke wordt uitgebuit, de arme aan zijn lot overgelaten; de sterke stoort zich aan God noch gebod).

Jeremia en het Nederlands

Jeremia is vooral bekend als onheilsprofeet.
In het Nederlands zijn de woorden 'jeremiade' en 'jeremiëren' woorden die synoniem zijn van 'jammerklacht' en 'jammeren'.

Jeremia en kunst

MICHELANGELO

De profeet Jeremia
Jeremia Michelangelo

Sixtijnse kapel, 1512


Via http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html kun je de sixtijnse kapel virtueel bezoeken. Gebruik de muis van je pc om de kapel in alle mogelijke richtingen te bekijken.
Zoek Jeremia op het plafond van de kapel.

Jeremia in 'bijbelin1000seconden.be'

Jeremia 1, 4-10: De roeping van Jeremia
Jeremia 17, 5-8: De boom en de wortels
Jeremia 19, 1-13: De stukgeslagen kruik
Jeremia 20, 7-8: God is Jeremia te sterk
Jeremia 31, 31-34: Een nieuw verbond
Jeremia 38, 4-6.8-10: In een put geworpen en bevrijd