Loading...
 

Exodus 7-11: De tien plagen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

De tien plagen

Exodus 7-11

De tekst

Stilstaan bij een aantal woorden

Farao
De farao's droegen gewoonlijk vijf namen. De Egyptische inscripties vermelden meestal de 4e naam. Egyptologen gebruiken meestal de vijfde naam en de schrijvers van de Bijbel, kozen meestal nog een andere naam, waardoor de identificatie en dus ook de datering van de gebeurtenissen uitzonderlijk moeilijk is.


Eerstgeborene
Vertegenwoordigt de toekomst. Waar de eerstgeborene sterft is de toekomst verdwenen.Bij de tekst

Echt gebeurd?

Voor al de plagen is een natuurlijke verklaring te vinden:
. Bij de periodieke overstromingen van de Nijl bleven talloze kikkers op het land achter. Van tijd tot tijd, met een zekere regelmaat, teisteren ze ook nu nog Egypte, waar men ze poogt te vergiftigen of met vlammenwerpers te verdelgen. Sommige zwermen beslaan tot 3000 km².

. In sommige jaargetijden krijgt de Nijl een donkerrode kleur: het water lijkt dan op bloed. Dit komt doordat bepaalde rode kleisoorten door het water worden meegevoerd.

. De duisternis kan een zandstorm geweest zijn. Enkele keren per jaar is de lucht in de Egyptische woestijn zo verzadigd van zand en stof, dat er een spookachtige duisternis over het land hangt.JHWH

De Bijbelse schrijvers gebruiken natuurelementen om aan te tonen hoe machtig, groot en superieur JHWH wel is: Hij houdt de natuur in zijn hand, beslist wat er gaat gebeuren en bepaalt de toekomst in het voordeel van zijn volk.


In de plagen laat JHWH zien wie Hij is. Ze zijn het antwoord op de vraag van de farao: 'Wie is JHWH? (...) Ik ken geen JHWH!'
Meteen tonen ze de onmacht aan van de goden van Egypte:
. de vergoddelijkte Nijl (Hapi of Osiris) wordt walgelijk: het water stinkt en is niet te drinken

Osisris
Osiris


. de kikkers die als vruchtbaarheidssymbolen vereerd werden (Heket, de godin van de vruchtbaarheid werd als een kikker voorgesteld), worden een weerzinwekkende plaag.

Heket


. de heilige scarabeeën (insecten) worden een kwelling en ramp.

Scarabee


. de vergoddelijkte runderen (Hathor, voorgesteld als koe, of Apis, voorgesteld als stier) krijgen de pest.

Hathor
Hathor


. de macht van Re, de zonnegod, wordt gebroken en er komt duisternis over heel het land.

Re
ReDe tien plagen staan in tegenstelling met de tien scheppingswoorden in Gen 1, waarin God tien keer spreekt en zo chaos ordent en tot leven brengt. Dit verhaal kun je lezen als een 'anti-schepping': na de tien plagen is Egypte kaal en ontvolkt: de schepping is ongedaan gemaakt. De vergoddelijkte wereld van de farao is een chaos geworden die tot de dood leidt: alle vruchtbaarheid en leven zijn verloren.Wie is JHWH?

- Hij die bevrijding brengt
- Hij die opperste macht is
Daarom verdient Hij erkenning zowel van de farao als van Israël. Wie Hem erkent, zal gered worden, wie zich tegen Hem verzet, wordt neergeslagen.

Meer over Mozes?

Klik hier