Loading...
 

Heilige Drie-eenheid C

3 Drie Eenheid
De Heilige Patrick zou tijdens zijn preken een klavertje gebruikt hebben ''
om de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit te leggen.
'Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat,' zei hij,
'zo is het met God: Hij is één en tegelijk drievoudig.'De lezingen tijdens het feest van de Heilige Drie-eenheid, staan uiteraard stil bij de drie personen die de Drie-eenheid uitmaken: de Vader, de zoon en de Heilige Geest.


Maar de eerste lezing heeft het over de wijsheid, zodat de relatie met het feest onduidelijk is tot je beseft dat christenen al heel lang Jezus zien als die Wijsheid.


De tussenzang staat stil bij God als Schepper, als Diegene die aan de basis staat van elk leven.


De tweede lezing komt uit de brief die Paulus schreef aan de christenen van Rome. Daarin heeft hij het over de Geest die God ons gegeven heeft, zodat ons hart vol liefde is.


Het evangelie uit het evangelie volgens Johannes laat Jezus aan het woord die de relatie tussen God, de Geest en Hemzelf verwoordt.