Loading...
 

Heilige Geest

2 Wind


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Niet zo onbekend

Kruisteken

In de woorden die gezegd worden bij het maken van een kruisteken wordt de heilige Geest genoemd.
In de naam van de Vader
God als Vader, Schepper, bron van leven

en de Zoon
God in mensen zichtbaar, vooral in Jezus Christus, die zijn zoon genoemd wordt.

en de heilige Geest.
God is te voelen als een kracht die mensen in beweging zet.

AmenDe ‘Geest’ in het Nederlands

'Daar heerst een goede geest'
'Begeesterd zijn'

Spreken met beelden

Omdat men 'geest' niet kan grijpen, gaat men op zoek naar beelden, symbolen om erover te spreken:


Wie spreekt met beelden moet zijn derde oog en oor inschakelen.
Iets daarvan wordt duidelijk in een versje van Toon Hermans:

Er klinkt in mij een levenslied
Ik kan het duidelijk horen
Maar als ik het in woorden giet
heeft het zijn kracht verloren.Wind

Wind werkt onzichtbaar maar krachtig (bijvoorbeeld: storm). Je kunt hem niet zien, maar wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging. Een ideaal beeld om Gods werking aan te duiden.
De geest duwt je vooruit als een wind in de rug.


Proef
Houd een papier voor je mond - er gebeurt niets
Hou een papier voor je mond en blaas - er papier begint te bewegen.
Toch is de 'wind' die gemaakt werd, niet te zien.Adem

Adem verwijst naar de levenschenkende, scheppende kracht van God.
Zoals de lucht die de mens in en uitademt, zo werkt de Geest van God in en tussen de mensen. Waar adem is, is leven. Waar de ademhaling afbreekt, treedt de dood in.
'Jahweh boetseerde de mens uit stof, van de aarde genomen, en hij blies hem de levensadem in de neus' (Gen. 2, 7)


Proef
Houd een korte tijd de adem in. (Bijvoorbeeld 15 seconden)
Beschrijf wat je voelt als je nadien terug ademt.Duif

Al in het tweede vers van de bijbel is er sprake van de Geest: 'Gods Geest zweefde over de wateren' (vertaling Petrus Canisius); 'Een hevige wind joeg de wateren op (vertaling K.B.S.) De woorden 'Geest en wind' zijn een vertaling van het Hebreeuwse ruah. Zweven roept vleugels op, zodat men bij de visuele voorstelling van dit vers aan een vogel, een duif dacht.
Zo zeggen de evangelisten dat de geest van God als een duif neerdaalt bij het doopsel van Jezus. Dit betekent dat God op een bijzondere wijze in Jezus werkzaam is: Hij is de verwachte Messias. Met Hem begint een nieuwe schepping waarin de mens weer tot Gods beeld en gelijkenis wordt gemaakt.Vuur

De Geest is hartverwarmend - dynamiek
Vuur trekt mensen aan, maar stoot ze ook af. Daarom is vuur een geschikt beeld om over God te spreken. Mensen worden aangetrokken door God, die ze heel dicht bij hen kunnen voelen. Maar tegelijk merken ze hoe groot en onbegrijpelijk God is: Hij is Anders!

Mozes bij het brandend braambos.Vele talen

De Geest wordt niet door landsgrenzen beperkt

Pinksteren, feest van de heilige Geest

Het verhaal van Pinksteren is de samenvatting van de ervaringen van de apostelen na de dood van Jezus.
Het proces dat ze doormaakten van angstige mensen naar apostelen die vol vuur over Jezus spreken en naar zijn woorden handelen, wordt samengevat als het neerdalen van de heilige Geest.
Dit gebeuren wordt geplaatst op het joodse pinksterfeest, waarop men de wetgeving op de Sinaï in herinnering brengt.
Zoals de tora de leidraad is voor de joden, zo is de heilige Geest dat voor de christenen.

Suggestie

ZINGEN / BELUISTEREN

Geest van hierboven

Geest van hierboven, Geest van God
Kracht die doet herleven, Geest van God
Levensadem, Geest van God
Geef ons nieuw leven, Geest van God

Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart
Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart

Vuur uit de hemel, Geest van God
Vuur dat ons doet branden, Geest van God
Vuur van liefde, Geest van God
Open onze harten, Geest van God

Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart
Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart

Licht in het duister, Geest van God
Licht aan ons gegeven, Geest van God
Toon ons uw wegen, Geest van God
Naar eeuwig leven, Geest van God

Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart
Geest van waarheid, Geest van God
Geest van leven, stroom doorheen ons hart


Klik hier om dit lied te beluisteren.

Overweging

Kolet Janssen

De Geest

(Kerknet vrijdag 25 mei 2018 - 17:22)

Meestal kunnen we ons klimatologisch niet zo herkennen in de Bijbelse verhalen. Veertig jaar door de woestijn trekken, velden met bloeiende lelies, het is anders dan wat we rondom ons meemaken. Jezus trekt maandenlang te voet rond met zijn vrienden zonder noemenswaardig veel last te hebben van regen en kou. Het zou bij ons niet waar geweest zijn.

Maar dat halen we in als het over de Geest gaat. Want die waait waar hij wil. En van stormen en briesjes weten we alles in ons winderige landje. Wij gaan niet naar het strand zonder een windscherm. In de winter komen we niet buiten zonder sjaal. Wie naar zijn bestemming wil fietsen, houdt er rekening mee of hij wind mee of tegen heeft. Als wij willen ontspannen, gaan we even ‘uitwaaien’. Als we iets willen vernieuwen, laten we eerst een frisse wind waaien.
Bij ons is de Geest dus nooit ver weg.

Wat op het eerste zicht misschien de duisterste persoon van de Drievuldigheid lijkt, is bij nader inzien een heel vertrouwd stukje God. Het vuur in ons binnenste. Alles wat ons in beweging brengt wanneer we onrecht te lijf gaan. De portie moed die we vatten om nog maar eens enthousiast te zijn voor kleine, groeiende dingetjes in de goede richting. Ons oor dat een zucht opvangt van wie het moeilijk heeft. Soms een nauwelijks merkbaar briesje, een zuchtje wind. Soms een bulderende storm.

We kunnen de Geest niet missen. God dichtbij ons, elke dag van ons leven. In weer en wind. God die ons overeind houdt. God om tegenaan te beuken.
God die ons verbindt met elkaar, als we dezelfde vonk herkennen in andermans hart.
We kunnen de Geest dus nooit echt vergeten. Hij hoort bij ons als de wind bij het weer. Met de Geest in ons hart hebben we vast en zeker de wind in de zeilen.Zonder nadenken

(Kerknet, 30 september 2018)

Heel veel dingen doen we zonder nadenken. En dat is niet altijd een nadeel.
Je kent het wel als je bijvoorbeeld een vertrouwde trap afloopt. Je denkt er niet bij na, het zijn je voeten die de trap aflopen en je hoofd kan ondertussen met andere dingen bezig zijn. Tot er opeens iets gebeurt waardoor je hapert. Je stopt. Je voeten weten de volgende trede even niet meer te vinden. Je kijkt naar beneden, als om ze aan te moedigen: doe maar gewoon, jullie waren goed bezig. Maar het lukt niet meer, het automatisme is verdwenen. Je zet behoedzaam een stap voorwaarts en houdt de leuning stevig vast. Pas als je opnieuw het juiste ritme hebt gevonden, gaat het weer vanzelf.
Daaraan moest ik denken toen ik onlangs een radio-interview hoorde. De vriendelijke journaliste stelde de ene vraag na de andere, een man gaf antwoord. Tot het opeens niet meer lukte: er kwam geen woord meer uit zijn mond. Het was even stil op de radio, tot de man ontroerend eerlijk zei: ‘Ik vind mijn woorden niet.’ De lieve interviewster stelde hem gerust en begon op een toon alsof ze samen ergens aan een keukentafel zaten wat verder te keuvelen. En ongemerkt rolden de woorden weer uit de mond van de man.
Misschien werkt de geest van God ook zo: dat ze ons over de drempel helpt als ons hart even het goede ritme kwijt is. Dat ze ons opnieuw op weg helpt als we uit het lood geslagen zijn of met de mond vol tanden staan. Dat ze ons helpt te vertrouwen op wat goed gaat.
Want alle kleine goede dingen die mensen elke dag voor elkaar doen, maken van onze wereld al een beetje een paradijs. Wat zou het hier koud en angstig worden, als die stroom van goedheid zou stilvallen. Gelukkig komen we Gods geest voortdurend tegen in iedereen die ons als het nodig is opnieuw over de brug helpt.

'Bijbelin1000seconden' over de Heilige Geest

In de Bijbel
Ezechiël 37, 1-14: Het visioen van de beenderen

Handelingen 2, 1-11:Pinksteren
1 Korintiërs 12, 4-11: Gaven van de Geest
Galaten 5, 16-25: De vruchten van de Geest
Naar aanleiding van feesten in de Kerk
Pinksteren
Heilige Drie-Eenheid