Loading...
 

LITURGISCH JAAR B 2017-2018

DECEMBER

Kerstkring

Advent

3 december
1e zondag van de advent B:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Dag van het Woord, Het liturgisch jaar
6 december, Sint-Nicolaas10 december
2e zondag van de advent B:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Johannes de doper17 december
3e zondag van de advent B:
eerste lezing, tussenzang, tweede lezing, evangelie24 december
4e zondag van de advent B:
eerste lezing, evangelie

Kersttijd

24 december
Kerstmis - vooravond:
eerste lezing, evangelie25 december
Kerstmis - nachtmis:
eerste lezing, evangelie
Kerstmis - dageraadsmis:
evangelie
Kerstmis - dagmis:
evangelie
Extra: Geboorteverhalen31 december
Heilige Familie:
eerste lezing, evangelieJANUARI 2018
1 januari
Feest van de moeder Gods Maria:
eerste lezing, evangelie
6 januari: Driekoningen
Wereldgebedsdag voor de vrede
7 januari
Openbaring van de Heer:
eerste lezing, evangelie8 januari
Doopsel van Christus:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Johannes de doper
Extra: Doopsel

Tijd door het jaar

14 januari
2e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie
17 januari
woensdag van de 2e week door het jaar:
evangelie
Extra: Oecumene
Extra: Bidden21 januari
3e zondag door het jaar B:
eerste lezing, tussenzang, evangelie
25 januari
Roeping van Paulus:
lezing28 januari
4e zondag door het jaar B:
eerste lezing, tussenzang, evangelieFEBRUARI
2 februari
Opdracht van de Heer / Lichtmis:
evangelie4 februari
5e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie11 februari
6e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie

Paaskring

Veertigdagentijd

Extra: Carnaval

14 februari
Aswoensdag:
evangelie18 februari
1e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing, tussenzang, evangelie25 februari
2e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing, evangelieMAART
4 maart
3e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing, evangelie11 maart
4e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing,
evangelie18 maart
5e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing, evangelie
25 maart
Aankondiging van de Heer / Maria Boodschap:
evangelie25 maart
Palmzondag B:
evangelie uit de palmliturgie, tweede lezing, evangelie
Extra: Goede Week
Extra: Lijdensverhalen
29 maart
Witte Donderdag:
eerste lezing, evangelie
30 maart
Goede Vrijdag:
evangelie
Extra: Kruis

Paastijd

31 maart
Stille zaterdag - paaszaterdag, paaswake:
eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, achtste lezing, evangelieAPRIL
1 april
Pasen:
evangelie
Extra: Verrijzenisverhalen
Extra: Vijftigdagentijd
3 april
dinsdag van de paasoctaaf, de eerste week na Pasen:
evangelie8 april
2e paaszondag:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie15 april
3e paaszondag B:
evangelie
19 april, donderdag van de 3e week in de paastijd: eerste lezing22 april
4e paaszondag:
evangelie29 april
5e paaszondag B:
eerste lezing, evangelieMEI
Extra: Maria
6 mei
6e paaszondag B:
eerste lezing, evangelie
10 mei
Hemelvaart:
eerste lezing, tweede lezing
Pater Damiaan
Extra: 12, 13, 14 mei: IJsheiligen
13 mei
7e paaszondag B:
eerste lezing, tweede lezing
Extra: Moederdag
22 mei
Pinksteren - vooravond:
eerste lezing
20 mei
Pinksteren - dagmis:
eerste lezing, tweede lezing


Tijd door het jaar

27 mei
Heilige Drie-eenheid B:
evangelieJUNI
3 juni
Sacramentsdag B:
eerste lezing, evangelie
8 juni
Heilig hart van Jezus:
eerste lezing10 juni
10e zondag door het jaar B:
evangelie17 juni
11e zondag door het jaar B:
evangelie
Extra: Vaderdag21 juni
12e zondag door het jaar B:
tussenzang, evangelie
24 juni
Geboorte van de heilige Johannes de Doper:
evangelie
29 juni
Heiligen Petrus en Paulus:
evangelieJULI
1 juli
13e zondag door het jaar B:
evangelie8 juli
14e zondag door het jaar B:
evangelie15 juli
15e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie22 juli
16e zondag door het jaar B:
tussenzang, evangelie29 juli
17e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie
30 juli
Internationale dag van de vriendschapAUGUSTUS
5 augustus
18e zondag door het jaar B:
eerste lezing
6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer:
eerste lezing, evangelie
12 augustus
19e zondag door het jaar B:
eerste lezing, tussenzang, evangelie
15 augustus
Feest van de tenhemelopneming van Maria:
evangelie
Extra: Maria19 augustus
20e zondag door het jaar B:
tussenzang, evangelie26 augustus
21e zondag door het jaar B:
eerste lezing, tussenzangSEPTEMBER
Extra: Het liturgisch jaar
Extra: Bij een nieuwe start
2 september
22e zondag door het jaar B:
tweede lezing, evangelie9 september
23e zondag door het jaar B:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie
14 september
Feest van de kruisverheffing:
eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Extra: Kruis16 september
24e zondag door het jaar B:
evangelie23 september
25e zondag door het jaar B:
evangelie30 september
26e zondag door het jaar B:
evangelie
Extra: VredeOKTOBER
Extra: Missie
4 oktober
Sint-Franciscus
7 oktober
27e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie14 oktober
28e zondag door het jaar B:
evangelie21 oktober
29e zondag door het jaar B:
evangelie28 oktober
30e zondag door het jaar B:
evangelie
29 oktober
maandag van de 30e week door het jaar:
evangelie
31 oktober
HalloweenNOVEMBER
1 november
Allerheiligen:
evangelie
Extra: Als de dood het leven kruist
2 november
Allerzielen:
evangelie 1, evangelie 2, tweede lezing 3, evangelie 34 november
31e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie11 november
32e zondag door het jaar B:
evangelie
9 november
Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen:
evangelie
11 november
Sint-Maarten
Extra: Vrede18 november
33e zondag door het jaar B:
eerste lezing, evangelie
17 november
Sint-Elisabeth25 november
Christus Koning:
eerste lezing, evangelie
Extra: Christus Koning


Nieuwsgierig naar het liturgisch jaar 2018-2019 (C-cyclus) ?
Klik hier!