Loading...
 

Lezingen met Kerstmis

IMG 0233


De teksten in de liturgie van Kerstmis gaan verder dan het verhaal dat verteld wordt bij het kerststalletje. Ze plaatsen de kleine Jezus op de achtergrond van zijn geschiedenis: de kleine jongen beantwoordt aan de verzuchtingen naar een Messias, een koning die komt bevrijden. Als 'zoon van David', zal Hij vrede en geluk brengen.


Op de vooravond van Kerstmis
wijst de profeet Jesaja erop dat God zijn volk trouw is (eerste lezing).
De tweede lezing is een stuk van een preek van Paulus toen hij in Antiochië in Pisidië was. Daarin plaatst hij Jezus in de lijn van koning David.
Ook Matteüs doet dat in het begin van zijn evangelie, door de stamboom van Jezus te geven.


Tijdens de nachtmis
heeft Jesaja (eerste lezing) het over een volk dat in het donker wandelt en een groot licht ziet.
Het evangelie is het bekende verhaal over de geboorte van Jezus zoals Lucas dat opschreef.


Tijdens de dageraadsmis
trekt het evangelie de aandacht op het bezoek van de herders bij de geboorte van Jezus.


In de dagmis
brengt de eerste lezing het goede nieuws van God die zijn volk verlost.
Het evangelie is het eerste stuk van het evangelie volgens Johannes: een poëtische tekst die de betekenis van Jezus kort samenvat.