Loading...
 

MAGDALA

Magdala


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Magdala was een welvarend vissersdorp dat lag aan de westelijke oever van het Meer van Galilea, vijf kilometer ten noorden van Tiberias.
De stad lag aan de oostelijke tak van de Via Maris, de hoofdweg tussen Egypte en Mesopotamië.

De ruïnes van Magdala liggen nu in de buurt van de stad Migdal.Betekenis van de naam

Magdala betekent
in het Aramees: ‘elegant’, ‘groot’, of ‘toren’.
In het Hebreews betekent Migdal (= Magdala) ‘toren’, een mogelijke verwijzing naar een ‘toren’ waarin vis werd gedroogd.

In het Grieks heette de stad ‘Tarichae’. ‘Taricheuein’ betekent in het Grieks: inzouten, conserveren. Een verwijzing naar een belangrijke activiteit in de stad.

Het gebied Magadan waarover Matteus het heeft in Matteüs 15, 39 en het gebied van Dalmanuta waarover Marcus het heeft in Marcus 8, 10, zouden over dezelfde plaats gaan.Meer over Magdala

De stad werd gebouwd in de vierde eeuw voor Christus en bleef bewoond tot de elfde eeuw. Vanuit het gebergte stroomde water naar het Meer van Galilea. De bewoners groeven een kanaal aan de noordzijde van de stad om overstromingen te voorkomen.

Wetenswaardigheden

Magdala / Migdal

Welvaart

Magdala werd een belangrijke stad in de Hellenistische periode. Het dankte zijn welvaart aan:


. Visverwerking
Grote hoeveelheden vis, die gevangen werd in het meer van Galilea, werden gedroogd, gerookt en gepekeld om de vis langer te kunnen bewaren. Ze werden in vaten opgeslagen en verzonden naar Jeruzalem voor de grote pelgrimsfeesten. Ze werden ook verzonden naar plaatsen over het hele Romeinse rijk tot in Rome. Zo schreef Flavius Josefus dat er vis uit Magdala verkocht werd op de markten in Rome.


. Scheepsconstructie
Magdala was een centrum van scheepsbouw.

MagdalaMosaic

Magdala Boot

Reconstructie van een boot uit de eerste eeuw na Christus.

Magdala werd door de Joden gemeden omdat de plaats in hun ogen te hellenistisch was. Vooral de Romeinse vermaakscentra vonden ze te mijden.Verwoesting

In 66 kwam het Romeinse leger aan bij Magdala. De bewoners vluchtten met hun boten het meer op. Dat escaleerde tot een vreselijke zeeslag op het meer. Flavius Josefus schreef dat er overal lijken dreven.
Magdala werd veroverd. 6700 sterke mannen werden als slaven voor keizer Nero weggevoerd. De anderen werden als slaven verkocht op de slavenmarkten. Zieken en bejaarden werden onthoofd. Magdala zelf werd met grond gelijkgemaakt.
Magdala20098688530 A11c73fbf2 O 2zmtq5b9wk2hhx1kvxblsaMaria Magdalena

Magdalena wordt hier als een familienaam gebruikt. In het Nederlands zou dit klinken als: Van Magdala.
Magdala verwijst dan naar de plaats van haar geboorte, of naar de plaats waar ze woonde.


In de loop van de geschiedenis werd Maria Magdalena vaak gezien als prostituee, zonder dat daar iets over in de Bijbel geschreven is. Ze werd vaak als een zondige vrouw voorgesteld in legendes en kunstwerken, omdat men haar identificeerde met de onbekende zondige vrouw waarvan Jezus de voeten zalfde (Lucas 7, 36-50).


In de tweede helft van de 20e eeuw wijzigde de kijk op Maria Magdalena. Het Nieuwe Testament leert haar kennen als een vrouw die door Jezus bevrijd werd van demonen (Lucas 8, 2). Ze wordt voorgesteld als een volgeling van Jezus, die naar Hem luisterde, financieel bijdroeg, getuige was van zijn kruisiging en over zijn verrijzenis getuigde.


Vanaf 10 juni 2016 noemt de Kerk haar officieel: ‘apostel van de apostelen’. Een titel die de heilige Thomas van Aquino haar al gaf in de 13e eeuw. Want volgens het Nieuwe Testament in de Bijbel verscheen Jezus het eerst aan haar en zei Hij haar bij deze verschijning: 'Ga naar mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.' (Johannes 20, 1-18).Synagoge bij Migdal

Synagoge Bij Migdal

Magdala Synagoge

Magdala Synagoge

Magdala Synagogue Mosaic 1157

De resten van deze synagoge werden gevonden bij Migdal, aan de oever van het Meer van Galilea. 'Migdal', in het Aramees 'Magdala', werd met de grond gelijk gemaakt toen de Romeinen de stad veroverden. Het zou kunnen dat Jezus deze synagoge kende, want volgens de onderzoekers is ze uit de periode van de Tweede Tempel (516 v. Chr.- 70 na Chr.).De steen van Magdala

Steen Van Magdala

Deze steen werd in 2009 opgegraven in een kleine synagoge van Magdala. De steen is ongeveer 50 centimeter hoog en heeft afbeeldingen aan vijf zijden.
Op een van de zijden is een menora, een zevenarmige kandelaar te zien. Het valt op dat de vorm ervan anders is dan de menora op de Boog van Titus in Rome. Die in Rome heeft een ronde vorm, terwijl de menora in Magdala hoekiger is, een vorm die wellicht dichter staat bij de vorm van de menora in de tempel van Jeruzalem, omdat de bewoners van Magdala er vaak als pelgrims naartoe gingen.

Boog Van Titus

Boog van Titus - Forum Romanum, Rome


Magdala in de Bijbel

Nieuwe Testament

Johannes 20, 11-18: Maria Van Magdala ontmoet Jezus