Loading...
 

Marc Gallant

Fr Marc GallantPaul-André Gallant werd geboren te Wervik op 17 december 1928 en stierf als broeder Marc Gallant op vrijdag 12 januari 2018 in de abdij Notre Dame d’Orval.

Hij trad toe tot de jonge gemeenschap van de abdij van Orval in 1950. De nieuwbouw van de abdij was zojuist in 1948 voltooid. Hij werd er geprofest op 1 februari 1953, en priester gewijd op 20 augustus 1957.

Daar stelde hij zijn talenten ten dienste van de broedergemeenschap: het beheer van het bos, het onderhoud van de gebouwen. Hij was novicemeester (van 1971 tot 1983) en hotelhouder. Daarna werd hij naar de Achelse Kluis gestuurd, waar hij abt was van 1995 tot 2007.

Terug in Orval stelde hij zijn levenservaring ten dienste van mensen die het hotel bezochten. Hij zorgde voor de spirituele begeleiding of voor de animatie van groepen. Jong van hart kon hij iedereen bereiken, ongeacht hun leeftijd of levensloop.

Vanaf 2013 schreef hij homilies die ook in ‘Bijbelin1000seconden’ mochten opgenomen worden als ‘overwegingen’.

De zes laatste maanden van zijn leven waren voor hem een tijd om te leren leven met zwakte en afhankelijkheid: hij leerde het met souplesse, verwelkomde broederlijk iedereen die naar hem toe kwam en wachtte ongeduldig geduldig op het moment van de grote Ontmoeting.
Op 11 december dicteerde hij een laatste e-mail aan een medebroeder:
‘Bid met Kerst voor de kleine herder die bij nacht Jezus gaat zoeken en vinden.’Quae sursum sunt quaerite

Zoekt wat boven is,
Daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
Zint op het hemelse, niet op het aardse.
Gij zijt immers gestorven
En uw leven is nu met Christus verbonden in God.
Christus is uw leven.
(Kolossenzen 3, 1-4)Orval