Loading...
 

Matteüs

01 Matteüs


De schrijver
De evangelist Matteüs
Het evangelie volgens Matteüs
(De vetgedrukte referenties betreffen info en suggesties bij teksten van Matteüs zelf. De andere referenties betreffen info en suggesties bij parallelle teksten bij Marcus en /of Lucas)


Matteüs 1, 1-25: De stamboom van Jezus
Matteüs 1, 18-24: De geboorte van Jezus

Matteüs 2, 1-14: Bezoek van de wijzen
Matteüs 2, 13-15 . 2, 19-23: De vlucht naar Egypte

Matteüs 3, 1-12: Optreden van Johannes de doper
Matteüs 3, 13-17: Johannes doopt Jezus

Matteüs 4, 1-11: Jezus in de woestijn
Matteüs 4, 12-23: De eerste leerlingen

Matteüs 5, 1-12a: De zaligsprekingen
Matteüs 5, 13-16: Zout en licht
Matteüs 5, 17-37: De bergrede
Matteüs 5, 38-48: De Bergrede II

Matteüs 6, 1-6.16-18: Jezus over juist leven
Matteüs 6, 24-34: Maak je geen zorgen

Matteüs 7, 21-27: Het huis op de rots / Bergrede IV

Matteüs 8, 5-13: Jezus en de honderdman
Matteüs 8, 23-27: Jezus stilt de storm

Matteüs 9, 1-8: Jezus geneest een melaatse
Matteüs 9, 9-13: De roeping van Levi
Matteüs 9, 18-26: Het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die twaalf jaren ziek was
Matteüs 9, 36 - 10, 8: Zending van de leerlingen

Matteüs 10, 26-33: Wees niet bang
Matteüs 10, 37-42: Jezus volgen

Matteüs 11, 2-11: Johannes de doper over de Messias
Matteüs 11, 25-30: Komt allen tot Mij

Matteüs 12, 9-14: De man met een vergroeide hand

Matteüs 13, 1-23: De zaaier
Matteüs 13, 24-43: Over zaadjes
Matteüs 13, 31-32: Het mosterdzaadje
Matteüs 13, 44-52: Kostbare schatten
Matteüs 13, 53-58: Geen profeet in eigen stad

Matteüs 14, 13-21: Jezus geeft veel mensen te eten
Matteüs 14, 22-33: Jezus wandelt op het water

Matteüs 15, 21-28: Jezus en een Kananese vrouw

Matteüs 16, 13-20: De sleutels van het koninkrijk
Matteüs 16, 21-27: Jezus navolgen

Matteüs 17, 1-9: Jezus op de berg

Matteüs 18, 15-20: Broederliefde
Matteüs 18, 21-35: De onbarmhartige dienaar

Matteüs 20, 1-16a: De werkers van het elfde uur

Matteüs 21, 1-11: De intocht in Jeruzalem
Matteüs 21, 28-32: Een vader en zijn twee zonen
Matteüs 21, 33-43: De boze wijnbouwers

Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden
Matteüs 22, 15-21: Geef aan de keizer wat hem toekomt
Matteüs 22, 34-40: Het eerste gebod

Matteüs 23, 1-12: Over de Farizeeën

Matteüs 24, 37-44: Wees waakzaam

Matteüs 25, 1-13: De tien bruidsmeisjes
Matteüs 25, 14-30: De talenten
Matteüs 25, 31-46: Het laatste oordeel

Matteüs 26, 14-27, 66: De laatste dagen van Jezus
. Matteüs 26, 14-56: Verraad van Judas en laatste avondmaal
. Matteüs 26, 36-56: Jezus op de Olijfberg
. Matteüs 26, 57-68: Jezus wordt ondervraagd

. Matteüs 27, 27-61: Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 27, 57-66: Jezus wordt begraven

Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf
Matteüs 28, 16-20: Opdracht in Galilea