Loading...
 

NIEUWE WOORDEN AANLEREN


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hoe aanpakken?

Soms laat men kinderen raden naar een woord dat ze zelden of nooit gebruiken. Dit is een vreemde manier van doen!
Een aantal woorden komen in aanmerking om ze met een bijzondere aandacht te omringen en binnen te brengen in de woordenschat van de kinderen. Ofwel zijn de woorden helemaal nieuw, ofwel gebruiken de kinderen deze woorden, zonder stil te staan bij hun betekenis.Stap voor stap bij een woord dat kinderen helemaal niet kennen

Voorbeeld: het woord 'verzoenen'

- verhaal uit het dagelijks leven waarin kinderen een conflict hebben met elkaar.
Hoe kunnen ze daarmee omgaan? (Gesprek; rollenspel)
Elkaar uitsluiten, negeren, belachelijk maken, uit de weg gaan, verdragen...


- verhaal uit de bijbel waarin mensen zich met elkaar verzoenen
B.v. ten dele vertellen + de kinderen het vervolg zelf laten uitdenken
Vaststellen dat verschillende 'vervolgen' mogelijk zijn
Vergelijken met de actuele situatie
Het vervolg van het verhaal verder vertellen
Vergelijken met het eigen vervolg + bespreken


- vanuit het vervolg van het bijbelverhaal: kennismaking met het nieuwe woord
als mensen zich zo gedragen, noemt men dat verzoenen
Als een woord voor het eerst omschreven wordt, dan deze omschrijving vastzetten met woordkaarten of op een werkblad


- verwerking (= inoefenen van een nieuw woord)
Geef enkele situaties waarbij mensen op verschillende manieren met elkaar omgaan. Welke ervan zijn een voorbeeld van verzoenen? Welke niet?
Als men een nieuw woord binnenbracht, gaat de verwerking steeds na of de kinderen het nieuwe woord juist kunnen gebruiken.Vertrekken vanuit een bekend gegeven

Voorbeeld: de woorden 'heilige' en 'sint'


- Vertel over Sint-Franciscus, Sint-Nicolaas, Sint-Maarten, de heilige Elisabet...


- Samengevat:
het zijn personen waar mensen naar opkijken.
Ze deden bijzonder goede dingen voor anderen. Bijvoorbeeld: brood delen met de armen, zieken verzorgen... ze probeerden te leven zoals Jezus. Na hun dood werd nog vaak over hen gepraat, over hoe buitengewoon ze waren. De mensen noemden deze mensen 'sint'.


-Informatie bij het nieuwe woord
'Sint' betekent: 'heilig'. Door 'sint' voor hun naam te plaatsen, wist iedereen: dat zijn mensen die Jezus als hun voorbeeld hebben.
(Het woord 'sint' is verwant met het Latijnse woord 'sanctus', dat 'heilig' betekent.