Loading...
 

Pinksteren C - dagmis

2 C.Leterme Sint Pieters Rome 2018

Dat Pinksteren het feest is van de Heilige Geest, is in alle lezingen te merken:


De eerste lezing heeft Lucas het over de dag waarop de leerlingen van Jezus voor het eerst na de dood van Jezus terug naar buiten kwamen. Vooruit gestuwd door de Geest die ook Jezus bezielde.

De tweede lezing, uit de brief van Paulus aan de Romeinen, gaat dieper in op de werking van de Heilige Geest: hoe die Geest maakt dat mensen kinderen van God zijn.


In het evangelie heeft Jezus het over de Geest, die zijn woorden in herinnering brengt, zodat mensen er kunnen naar leven.