Loading...
 

Sacramentszondag C

Rode draad in de lezingen op Sacramentsdag, zijn teksten die een band hebben met de eucharistie.


In de eerste lezing biedt priester Melchisedek brood en de wijn aan Abram en zijn mannen. In deze gebeurtenis zagen de eerste christenen een voorafbeelding van de eucharistie.


De tweede lezing is uit een brief van Paulus aan de christenen van Korinte. Het gaat om de oudste tekst in de Bijbel met de woorden van de eucharistie.


Het evangelie van de evangelist Lucas, gaat over Jezus die wel vijfduizend mensen te eten gaf. In dit gebeuren hebben de eerste christenen als heel vlug het verband gezien met de sacrament van de eucharistie.