Loading...
 

Teksten in het B-jaar

Letter B

- JAAR


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
2e zondag van de advent B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
3e zondag van de advent B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
4e zondag van de advent B: eerste lezing, evangelie

Kersttijd

Kerstmis - vooravond: tweede lezing, evangelie
Kerstmis - nachtmis: eerste lezing, evangelie
Kerstmis - dageraadsmis: evangelie
Kerstmis - dagmis: evangelie
Heilige Familie: eerste lezing, evangelie
Openbaring van de Heer: eerste lezing, evangelie
Doopsel van Christus: eerste lezing, tweede lezing, evangeliePaaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag: evangelie
1e zondag van de veertigdagentijd B:
eerste lezing, tweede lezing, tussenzang, evangelie
2e zondag van de veertigdagentijd B: eerste lezing, evangelie
3e zondag van de veertigdagentijd B: eerste lezing, evangelie
4e zondag van de veertigdagentijd B: eerste lezing, evangelie
5e zondag van de veertigdagentijd B: eerste lezing, evangelie
Palmzondag B: evangelie uit de palmliturgie, evangelie
Witte Donderdag: eerste lezing, evangelie
Goede Vrijdag: ((Goede Vrijdag - evangelie|evangelie)Paastijd

Paaswake: eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, achtste lezing, evangelie
Pasen: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Tweede paaszondag: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
Derde paaszondag B: evangelie
Vierde paaszondag: evangelie
Vijfde paaszondag B: eerste lezing,evangelie
Zesde paaszondag B: eerste lezing, evangelie
Hemelvaart: eerste lezing, tweede lezing
Zevende paaszondag B: eerste lezing, tweede lezing
Pinksteren - vooravond: eerste lezing
Pinksteren - dagmis: eerste lezing, tweede lezing
Heilige Drie-eenheid B: evangelie
Sacramentszondag B: evangelie
Heilig hart van Jezus: eerste lezing

Zondagen door het jaar

2e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
3e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
4e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
5e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
6e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
7e zondag door het jaar B: evangelie
8e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
9e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
10e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
11e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
12e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
13e zondag door het jaar B: evangelie
14e zondag door het jaar B: evangelie
15e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
16e zondag door het jaar B: tussenzang, evangelie
17e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
18e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
19e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
20e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
21e zondag door het jaar B: eerste lezing, tussenzang, evangelie
22e zondag door het jaar B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
23e zondag door het jaar B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
24e zondag door het jaar B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
25e zondag door het jaar B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
26e zondag door het jaar B: eerste lezing, tweede lezing, evangelie
27e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
28e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
29e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
30e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
31e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
32e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
33e zondag door het jaar B: eerste lezing, evangelie
Christus Koning B: eerste lezing, evangelie