Loading...
 

Verhaal van de week

Samen sterk

C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode, 2007, p. 33.

Er was eens een man die drie zonen had.

Op een dag zei hun vader:
‘Breng me zoveel takken
als jullie kunnen dragen!’
De jongens renden het bos in
en keerden na een tijd terug
met een bos takken.
‘Neem elk één tak,’ zei de vader,
‘en probeer hem te breken.’
‘Da’s gemakkelijk,’ zeiden de jongens,
en ze braken hun stokken in twee.
‘Bind nu alle stokken samen met een touw,’
zei de vader,
‘en probeer dan die bussel te breken.’
Ze probeerden het om beurt,
maar de takken
die afzonderlijk zo gemakkelijk te breken waren,
waren samengebundeld zo sterk als staal.

‘Wel,’ zei hun vader,
‘wat jullie met deze stokken deden,
kan ook met jullie gebeuren.
Als je alleen voor jezelf opkomt,
kan men je gemakkelijk aanvallen en breken.
Maar samen
zijn jullie zo sterk als deze bussel takken.’

Naar een verhaal van AesopusBij het verhaal

Machthebbers weten het wel: ‘Verdeel en heers’.
Zorg ervoor dat er angst en terreur is
en dat de manier om daarop te reageren verschillend is.

Het verhaal hierbij is de tegenpool hiervan:
‘Kom bijeen, zoek wat jullie bindt,
dat maakt je sterkt’

De dood van Jezus op een kruis
had een vreselijke uitwerking op zijn vrienden:
hun verdriet was mateloos!

Ze durfden ook niet meer buiten te komen
uit schrik voor verdere represailles
van Joodse en Romeinse overheden.

In alle stilte kwamen ze bijeen
in de zaal waar ze korte tijd daarvoor
nog samen met Jezus hadden gegeten.

Toen waren ze nog een groep!
Ze waren verbonden met Jezus zelf,
die ze konden zien en aanraken.

Die eenheid, die verbondenheid waren ze nu kwijt.
Ze kwamen wel bijeen,
maar elk was opgesloten in zijn eigen verdriet.

Toch bleven ze samen bidden.
Stilaan voelden ze de Geest van Jezus,
de Geest die hen verbond en sterk maakte.

Pinksteren was toen heel dichtbij.

Chantal Leterme


File0001041143387