Loading...
 

Verhaal van de week

Vlammen

Na de dood

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 318)

Toen rabbi Mosje gestorven was,
zei hij bij zichzelf:
‘Nu moet ik geen geboden meer onderhouden.
Wat kan ik nu doen
om de wil van God te volbrengen?’
Hij dacht:
‘Misschien wil God
dat ik gestraft wordt
voor mijn ontelbare zonden.’
Dadelijk begon de rabbi
uit alle kracht te rennen
en sprong de hel in.

Daarover was men in de hemel erg ongerust.
Spoedig kreeg de duivel het bevel:
‘Zolang rabbi Mosje bij jou is,
mag je geen vuur stoken.’
Toen ging de duivel naar de rabbi:
‘Wil je alsjeblief naar de hemel gaan,
want dit is hier uw plaats niet.
Het kan toch niet
dat ik hier geen vuur kan stoken
omdat jij hier bent.’
‘Als dat zo zit,’ zei de rabbi,
‘dan verroer ik geen stap,
tot alle zielen mee mogen,
die hier zijn.’

Naar een Chassidisch verhaal

Overweging bij het verhaal
Rabbi Mosje had toen hij leefde
altijd zijn hart op de juiste plaats gehad.
De geboden van God waren voor hem geen pakket wetten
die hij klakkeloos moest volgen.

Voor hem waren het richtingswijzers,
hulpmiddelen om God te dienen.
Want daar dienden wetten voor:
ze hielpen om van God te houden en van de medemens.

Toen rabbi Mosje stierf
moest hij die geboden ineens niet langer meer onderhouden.
Maar omdat hij die geboden nooit als ballast had gezien
Zocht hij een andere manier om God te dienen.

Toen hij zich realiseerde
dat hij toch wel een en ander op zijn kerfstok had,
overwoog hij om naar de hel te gaan om zijn straf uit te zitten
voor de vele zonden die hij gedaan had.

Maar omdat hij altijd als een rechtvaardig man had geleefd,
was zijn verblijf in de hel uiteindelijk maar van heel korte duur.
Bovendien kon de duivel het vuur niet meer zo hoog stoken
omdat de rabbi eigenlijk niet meer gestraft moest worden.

Toen de rabbi hoorde dat zijn aanwezigheid ervoor zorgde
dat andere zielen niet konden branden, besloot hij in de hel te blijven.
Want voor de rabbi was van God houden en van de medemens
geen gebod maar een levenswijze geworden.


Veel mensen klagen erover het te veel aan wetten.
Maar mocht men het welzijn van zijn medemens
in alles voor ogen houden, dan hoefden al die wetten niet.
Want uit respect voor de medemens
is er heel wat dat men uit zichzelf niet wil doen, of juist wel.

Chantal Leterme


Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Ontvang het prachtig geïllustreerde boek '99 verhalen met een knipoog' van Chantal Leterme voor 15 euro (normale prijs: 22,5 euro) en 5 euro voor het verzenden ervan (+ 3 euro extra voor de verzending naar Nederland).
Stort hiervoor 20 euro (of 23 euro) op het rekeningnummer van Bijbelin1000seconden:
IBAN BE60 7340 3451 8770 BIC KREDBEBB.

Een geschenk om iemand te bedanken?
Een geschenk om jezelf te verwennen?

In elk geval een ideaal geschenk
voor wie met een van de vele vormen van catechese bezig is,
voor vormelingen
en voor al wie op een verhalende manier met waarden wil kennismaken.