Loading...
 

Verhaal van de week

KOKEND WATER

Water en vuur

Op een dag riep de keizer van Moravië
rabbi Modechaï bij hem.
‘Die heilige boeken van jullie
zijn onbegrijpelijk,’ zei hij.
‘Ik wil ze verbieden.
Ze staan vol vreemde verhalen
en zinloze uitspraken.
Neem nu de spreuk:
wie in zijn droom een pan ziet,
verlangt naar vrede.’

Rabbi Mordechaï zei tegen de keizer:
‘De spreuk die u noemt
heeft een diepe betekenis.
De heilige boeken verwijzen hier
naar water en vuur.
Van nature bestrijden deze elementen elkaar.
Maar in de pan sluiten ze vrede.
Het vuur geeft warmte,
terwijl het water het vuur niet dooft.’
De keizer was hiervan zo onder de indruk,
dat hij de heilige joodse boeken
uiteindelijk niet verbood.

Naar een joods verhaal
Overweging bij het verhaal

‘Ze zijn als water en vuur …’
Een manier om te zeggen dat het tussen mensen niet botert,
dat mensen in ruzie met elkaar leven.

Vrede sluiten is dan helemaal niet eenvoudig.
Het moeizame afsluiten van vredesverdragen
is er een duidelijk voorbeeld van.

In het verhaal hierbij wordt duidelijk
dat hoewel water en vuur elkaar ‘doden’
ze toch tot een delicaat samenspel kunnen komen.

Mensen die elkaar voordien wilden uitsluiten
komen tot een dynamisch evenwicht
dat mogelijkheden creëert.

Als men maar de eigenschappen van de ander
ontdekt, apprecieert
en ten goede laat functioneren.

Dat zal misschien niet de grote vrede realiseren,
maar wel zeker een vorm van samenleven:
een kleine haalbare vrede.

Chantal Leterme