Loading...
 

Verhaal van de week

5555

(Morguefile free stock photo license)

De bisschop en het kind

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2007, p. 245)

Eens wandelde bisschop Augustinus langs het strand.
Hij dacht na over het mysterie van de Heilige Drievuldigheid.

In de verte zag hij een kind spelen.
Het kind was bezig met een schelp
het water uit de zee over te scheppen
in een putje dat het in het zand gegraven had.

De bisschop ging naar het kind toe en vroeg:
'Wat ben je aan het doen?'
Het kind zei: 'Ik schep het water van de zee over in dit putje.'

Augustinus vroeg: 'Lukt dat wel?'
Toen zei het kind: 'Gemakkelijker dan het jou lukt
om het mysterie van de Heilige Drievuldigheid te verstaan.'

Overweging bij het verhaal
Is het verhaal hierbij een voorbeeld van ‘waarheid uit een kindermond’?
Spreken over de Heilige Drie-eenheid blijkt al eeuwenlang erg moeilijk.
Meer dan 1600 jaar na Augustinus spreekt men nu zo over die Eenheid:

Christenen geloven dat er één God is,
die ze op drie manieren kunnen ‘zien’
die ze op verschillende manieren kunnen ervaren:

Ze zien Hem in de schepping:
God is de Schepper van het leven, de natuur, het heelal.
Hij ligt aan de basis van al wat is. Daarom noemen ze Hem Vader.

Ze zien Hem in Jezus Christus
In wat Hij zei, in wat Hij deed, herkennen ze God.
Daarom noemen ze Hem de ‘Zoon van God’.

In wijsheid, liefde, enthousiasme, standvastigheid,
in doorzettingsvermogen, geduld, zachtmoedigheid
zien ze hoe de Geest van God mensen inspireert.

Die drie: Vader, Zoon en Geest,
noemen ze de Heilige Drie-eenheid of de Drievuldigheid.
Woorden die niet voorkomen in de Bijbel.

Toch kan men een aantal situaties in de Bijbel zien
als een manifestatie
van de grote dynamiek van God:

Wanneer drie mannen Abraham bezoeken
er is zowel sprake van één persoon als van drie personen.
De Heilige Drie-eenheid?

In de teksten over het doopsel van Jezus:
sprak God Hem toe uit de hemel
en daalde de Geest neer in de gedaante van een duif.

Maar wat er ook van zij …
het blijven schamele pogingen om God te begrijpen.
Hij is toch altijd meer en anders dan mensenkinderen.

Chantal Leterme


Zin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Ontvang het prachtig geïllustreerde boek '99 verhalen met een knipoog' van Chantal Leterme voor 15 euro (normale prijs: 22,5 euro) en 5 euro voor het verzenden ervan (+ 3 euro extra voor de verzending naar Nederland).
Stort hiervoor 20 euro (of 23 euro) op het rekeningnummer van Bijbelin1000seconden:
IBAN BE60 7340 3451 8770 BIC KREDBEBB.

Een geschenk om iemand te bedanken?
Een geschenk om jezelf te verwennen?

In elk geval een ideaal geschenk
voor wie met een van de vele vormen van catechese bezig is,
voor vormelingen
en voor al wie op een verhalende manier met waarden wil kennismaken.