Loading...
 

Verhaal van de week

Week 10-16 december

Weg

Weg te koop

(C. Leterme - Geïnspireerd door een verhaal van S. De jong)

Johan droeg iets wat lang en breed was met hier en daar wat bochten.
'Waar draag je?', vroeg een man in een auto.
'Een weg,' zei Johan, ‘wilt u hem soms kopen?'
‘Leidt die weg soms naar macht?', vroeg de man.
'Als u dat wilt, leidt deze weg naar macht', zei Johan.
'Laten we ruilen’, stelde de man voor.
Johan kreeg de auto en de man stapte op de weg en verdween in de verte.

Wat later kwamen er mensen naar Johan. Ze waren ongelukkig.
'We kwamen een man tegen, die zei dat ze moesten doen wat hij wou', zeiden ze.
Ontgoocheld liet Johan de auto staan. Die mocht de man terug hebben.
Hij pakte de weg terug op en vertrok.

Wat verder kwam Johan een vrouw tegen met een brilletje op.
'Wat moet u met een weg op uw schouder?', vroeg ze.
'Die is te koop’, zei Johan
'Leid die weg naar kennis?', vroeg de vrouw
'Zeker,' zei Johan, 'mag ik dan jouw brilletje krijgen.'
De vrouw gaf haar brilletje en Johan legde de weg neer voor de vrouw.

Terwijl Johan zijn nieuwe bril paste,
kwamen heel wat boze mensen naar hem toe.
'Die vrouw daar noemt iedereen een domoor.'
Johan werd verdrietig, nam de weg terug op, ging weg en liet het brilletje achter.

Toen kwam Johan een vrouw tegen die heel droevig keek.
'Mijn zoon is erg ziek. Dokters weten niet of het nog goed met hem wordt.'
'Misschien kun je deze weg gebruiken,' zei Johan, ‘hij leidt naar hoop.’
'Hoeveel kost die weg?', vroeg de vrouw.
'Daar hebben we het er later nog wel eens over', zei Johan.

Niet lang daarna gingen lachende en zingende mensen over de weg.
Johan glimlachte, stond op en ging weg.
De weg liet hij achter voor wie hem zou vinden.
Helemaal gratis.


Overweging bij het verhaal
Een weg is niet zomaar op een schouder te dragen.
Daarom is de weg in het verhaal hierbij ook geen gewone weg:
het is een beeld voor wat men met zijn leven doet.
Blijkbaar kan men veel soorten van ‘wegen’ opgaan!

Men kan macht belangrijk vinden, of kennis,
en misschien ook rijkdom of succes,
maar ‘de weg’ blijkt pas echt succesvol
als hij ‘hoop’ biedt.

De man en de vrouw die de weg kochten,
gebruikten nadien hun macht en hun kennis
om mensen te onderdrukken of belachelijk te maken.
Dat bracht ongeluk en verdriet met zich mee.

De derde keer werd de weg niet verkocht maar gegeven.
Johan was zo getroffen door het leed van de vrouw
dat hij er nog niet aan dacht
de weg te verkopen.

Er zijn veel soorten wegen
die men in zijn leven kan bewandelen.
Maar er is maar één weg, die de goede is.
Dat is de weg die ook anderen gelukkig maakt.

Macht of kennis zijn op zich niet slecht
maar worden dat wél
in handen van mensen
die alleen aandacht hebben voor zichzelf.

Aandacht hebben voor de anderen
maakt van deze wereld een hemel op aarde.
Dat dit niet altijd even gemakkelijk is, spreekt voor zich.
Toch mag dit geen reden zijn om daar niets aan te doen.

Chantal Leterme

Week 17 - 23 december

Sneeuw

Nergens plaats

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 366)

Er was eens een man
die Kerstmis heel goed wilde vieren.
Hij versierde zijn huis van onder tot boven
en dekte feestelijk de tafel.

Dan liet hij zijn vrouw en kinderen binnenkomen en zei:
‘Nu gaan we niet alleen lekker eten,
we willen ook weten waarom we feest vieren.’
En hij las voor uit de Bijbel:
hoe Jozef en Maria alle herbergen afliepen,
maar nergens plaats vonden,
en dat het kind ten slotte geboren werd in een stal.
Allen rond de tafel waren verbolgen
over de hardvochtigheid van de herbergiers.

Op dat ogenblik werd er gebeld.
‘Vervelend,’ zei de man,
‘en dat op kerstavond!’
Er stond een man voor de deur, die vroeg:
‘Mag ik hier schuilen, het sneeuwt zo.’
‘Uitgerekend op Kerstmis,’ zei de feestvierder,
‘zijn er geen andere avonden?’
En hij sloeg de deur hard dicht.
Terug in de kamer voelde hij zich niet zo best.
‘Ik ga nog eens kijken,’ zei hij.
Daar zag hij de man juist om de hoek verdwijnen,
met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Overweging bij het verhaal
Er zijn mensen die de kerstverhalen lezen zoals de man in het verhaal hierbij.
Hij zorgt voor de gepaste sfeer: groen in huis, kaarslicht overal,
hij stelt met zorg een menu samen,
én hij leest voor uit de Bijbel om de aanleiding van het feest niet te vergeten.

Deze man verdient al onze waardering!
Het is mooi en goed dat hij alles in het werk stelt
om die Jezus van tweeduizend jaar geleden niet te vergeten
en in zijn leven een belangrijke plaats te geven.

Maar dan wordt er gebeld.
De man wordt getest.
Gaat het alleen om de sfeer, de gezelligheid?
Gaat het om wat Jezus zelf belangrijk vond?

Want niet voor niets vertelde Lucas over een stad
waar voor Jezus geen plaats meer was,
waar Hij zou geboren worden in een schuilplaats voor dieren.
Want zo wordt Jezus’ solidariteit met armen en vluchtelingen duidelijk.

Wanneer de man door heeft
dat hij fout bezig is
doet hij de deur terug open
en ziet een jong koppel om de hoek verdwijnen.

In een flits ziet hij dat de jonge vrouw zwanger is.
En dan beseft hij:
verhalen uit de Bijbel worden niet zomaar verteld,
ze sporen aan om anders te gaan leven.

Chantal Leterme