Loading...
 

Verhaal van de week

1cohdra100 9734

De biddende clown

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode 2007, p. 367)

Er was eens een clown,
die niet meer zo jong was.
Hij werd monnik.
In de abdij mocht hij werken in de tuin.
Hij was gelukkig.
Maar wanneer de monniken in de kerk
aan het bidden waren,
dacht hij: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?
Ik ken geen enkel gebed.
Ik ben het niet waard om monnik te zijn.’

Op een dag, toen de klok luidde voor het gebed,
vluchtte hij naar een kleine kapel.
‘Ik kan niet samen met de anderen bidden,
maar ik kan het wel op mijn manier’, dacht hij.
Hij trok zijn monnikspij uit
en stond wat later in zijn kleurige clownspak.
En terwijl de monniken zongen,
begon hij met hart en ziel te dansen voor God.
Een monnik, die hem gevolgd was, zag alles.

De volgende dag liet de abt de clown bij zich komen.
Hij knielde voor de abt en zei:
‘Ik weet dat ik het niet waard ben monnik te zijn.
Ik wil uit vrije wil de abdij verlaten.’
Maar de abt boog voor de clown en zei:
‘Bid voor mij en voor alle monniken.
Met je dans heb je God geëerd met lichaam en ziel.
Ik hoop dat Hij ons die woorden wilt vergeven,
die we uitspreken zonder dat ze uit ons hart komen.’

(Naar een Franse legende)

Overweging bij het verhaal
‘Bidden’ is een oud woord, dat ‘vragen’ betekent.
Op dit ogenblik gebruikt men dat woord bijna alleen nog
voor als men zich richt tot God.

Sommigen vragen dan van alles aan God:
een goede gezondheid, geluk, succes …
alsof God sinterklaas is.

Maar kan men in een gebed alles vragen?
Het Onzevader maakt duidelijk
welke vragen men kan stellen en hoe.

Het is bidden om dagelijks brood, niet om luxe.
Het is om vergeving vragen wanneer men fout handelde, maar
op dezelfde manier als waarop men anderen hun fouten vergeeft.

Het is vragen om niet afgeleid te worden
van wat God voor de mensen droomt.
Zo wordt bidden: leren kijken met de ogen van God.

Toen de abt in de abdij vernam dat een monnik
in clownspak met hart en ziel was beginnen te dansen,
vroeg hij hem om voor hem en alle monniken te bidden.

Vreemd is dat, maar de abt had door
dat de clown-monnik niet met woorden bad
maar in alle eerlijkheid vanuit zijn hart en met zijn lichaam.

En dat bidden niet alleen vragen was,
maar ook God eren, loven en danken
om wié Hij is en wat Hij doet voor de mens.

Chantal LetermeZin in meer zo'n verhalen? Dat kan!

Ontvang het prachtig geïllustreerde boek '99 verhalen met een knipoog' van Chantal Leterme voor 15 euro (normale prijs: 22,5 euro) en 5 euro voor het verzenden ervan (+ 3 euro extra voor de verzending naar Nederland).
Stort hiervoor 20 euro (of 23 euro) op het rekeningnummer van Bijbelin1000seconden:
IBAN BE60 7340 3451 8770 BIC KREDBEBB.

Een geschenk om iemand te bedanken?
Een geschenk om jezelf te verwennen?

In elk geval een ideaal geschenk
voor wie met een van de vele vormen van catechese bezig is,
voor vormelingen
en voor al wie op een verhalende manier met waarden wil kennismaken.