Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met de tekst uit de Bijbel die in een eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de info en de suggesties bij de teksten die op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


2015-2016 (cyclus C)
ZONDAGEN DOOR HET JAAR
3 juli

14e zondag door het jaar C

Image

De oogst is groot
maar arbeiders zijn er te weinig.
Lees meer

Overzicht van de teksten
en de suggesties erbij
in het liturgisch jaar C
(2015-2016).

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

.

VERHAAL VAN DE WEEK

Negen deelnemers
met een mentale handicap
stonden aan de start
van de 100 meter ...

Lees verder ...

OP HET RITME VAN HET JAAR


JUNI
Vaderdag

Jezus

Vieren met kinderen

EEN NIEUW ONZEVADER ...

Image

Lees meer
Lees ook

! H E L P !

Hartelijk dank aan de 11 personen die in 2016 de 'spaarpot' van bijbelin1000seconden.be hebben aangevuld. Op dit ogenblik (24 juni 2016) is er 745 euro beschikbaar voor het veilig in stand houden van deze website.

Steek jij ook een tandje bij?
Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.