Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met de tekst uit de Bijbel die in een eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de info en de suggesties bij de teksten die op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


2016-2017 (cyclus A)
ADVENT
4 december

2e zondag van de Advent A

Image

"In die dagen zal een twijg ont-spruiten aan de stronk van Isaï"
Lees meer

Lees ook over de tweede lezing en het evangelie.


11 december

3e zondag van de Advent A

Image

"De dorre vlakte
zal jubelen en juichen"
Lees meer

Lees ook over de tweede lezing en het evangelie.


18 december

4e zondag van de Advent A

Image

"Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen …"
Lees meer

Lees ook over de eerste lezing.


25 december
Image

‘’Maria legde haar eerstgeboren zoon neer in een kribbe ...’’
Lees: het evangelie van de nachtmis, het evangelie van de dageraadsmis, het evangelie van de nachtmis.


30 december

Heilige Familie A

Image

‘’Hij week met het kind en zijn moeder naar Egypte uit …’’
Lees meer

Overzicht van de teksten
en de suggesties erbij
in het liturgisch jaar A
(2016-2017)

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

VERHAAL VAN DE WEEK

Er was eens een oude man ...
Lees verder ...

GEBRUIK JE ‘bijbelin1000seconden.be’ REGELMATIG?

Overweeg dan een bijdrage in de kosten die het veilig in stand houden én updaten ervan met zich meebrengen. Daar is in 2016 minstens 3000 euro voor nodig.

Hartelijk dank aan de 24 personen die de 'spaarpot' van bijbelin1000seconden.be in 2016 reeds aanvulden tot 1270 euro op dit ogenblik (5 december 2016).

Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.