Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met een stuk tekst uit de Bijbel dat in de eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


TIJD DOOR HET JAAR C
5e ZONDAG DOOR HET JAAR
7 februari
Image

De vissers
waren uit hun boten gegaan
en spoelden hun netten.
Lees meer

Lees zeker ook

En ook


10 februari 2016

ASWOENSDAG
Image
evangelie


14 februari

1e ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD C

Image

Jezus werd door de Geest
naar de woestijn gevoerd,
waar Hij veertig dagen verbleef.
Lees meer

Image
VEERTIGDAGENTIJD


10 februari 2016
ASWOENSDAG, evangelie


14 februari
1e ZONDAG 40 DAGENTIJD C
evangelie


21 februari
2e ZONDAG 40 DAGENTIJD C
eerste lezing, evangelie


28 februari
3e ZONDAG 40 DAGENTIJD C, eerste lezing, evangelie


6 maart
4e ZONDAG 40 DAGENTIJD C
tussenzang, evangelie


13 maart
5e ZONDAG 40 DAGENTIJD C, evangelie


20 maart
PALMZONDAG C
evangelie uit de palmliturgie, tweede lezing, Lang evangelie


24 maart
WITTE DONDERDAG
eerste lezing, evangelie


25 maart
GOEDE VRIJDAG
evangelie


26 maart
STILLE ZATERDAG
eerste lezing, tweede lezing, derde lezing, achtste lezing, evangelie

Overzicht van de teksten en de suggesties erbij in het
liturgisch jaar C (2015-2016).

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

VERHAAL VAN DE WEEK

Een man
strompelde door de woestijn ...

Lees verder ...

! H E L P !

Op dit ogenblik is al 299 euro beschikbaar voor het veilig in stand houden van deze website.

Steek jij ook een tandje bij?
Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

Kosten in 2015: 761 euro.

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.