Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met een stuk tekst uit de Bijbel dat in de eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


ZONDAGEN DOOR HET JAAR
30 augustus 2015

Image

Wat uit de mens komt
dat bezoedelt de mens.'

Uit de evangelie van de 22e zondag door het jaar B.
Zie ook: de 2e lezing van die dag.


6 september 2015

Image

Jezus laat doven horen
en stommen spreken.'

Uit de evangelie van de 23e zondag door het jaar B.
Zie ook: de 1e en de 2e lezing van die dag.

Benieuwd naar de andere suggesties in dit B-jaar?
Klik hier!

.

Benieuwd naar de suggesties voor 2015-2016 (jaar C)?
Klik hier.

A B C

Overzicht van de Bijbelteksten op deze site van het A-jaar, het B-jaar en het C-jaar.

TEKSTEN IN DE BIJBEL

Oude Testament
Nieuwe Testament

.

VERHAAL VAN DE WEEK

Image
Klik hier voor dit verhaal.
Elk weekend een nieuw verhaal
en een bedenking erbij!

BIJBEL & LAGER ONDERWIJS IN VLAANDEREN
Image

! H E L P !

Heel hartelijk dank aan de 22 personen die dit jaar met een gezamenlijk bedrag van 515 euro (situatie op 25 augustus 2015) bijgedragen hebben tot de kosten voor het veilig in stand houden van deze website. Steek jij ook een tandje bij? Per jaar is er minstens 600 euro nodig.
Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

OP ZOEK NAAR ...
Image

... onderwerpen
... personen
... werkvormen

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.

.