Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met de tekst uit de Bijbel die in een eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de info en de suggesties bij de teksten die op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


2015-2016 (cyclus C)
ZONDAGEN DOOR HET JAAR

OKTOBER
2 oktober

27e zondag door het jaar C

Image

Als ge een geloof had
als een mosterdzaadje ...
Lees meer

Lees ook …


9 oktober

28e zondag door het jaar C

Image

Jezus, Meester,
ontferm U over ons.
Lees meer

Lees ook …

16 oktober

29e zondag door het jaar C

Image

God zal hun spoedig
recht verschaffen ...
Lees meer

Lees ook …

23 oktober

30e zondag door het jaar C

Image

Wees mij zondaar
genadig ...

Lees meer

Lees ook …

30 oktober

31e zondag door het jaar C

Image

Hij klom
in een wilde vijgenboom ...
Lees meer

Overzicht van de teksten
en de suggesties erbij
in het liturgisch jaar C
(2015-2016).
in het liturgisch jaar A
(2016-2017)

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

VERHAAL VAN DE WEEK

Drie priesters
wandelden in een park ...
Lees verder ...

Een verhaal over geloven.

HET JAAR ROND

SEPTEMBER

14 september: feest van de kruisverheffing
21 september: internationale dag voor de vrede, start van de vredesweek.

Bij een nieuwe start
Het liturgisch jaar
Kruis


OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER

GEBRUIK JE ‘bijbelin1000seconden.be’ REGELMATIG?

Overweeg dan een bijdrage in de kosten die het veilig in stand houden én updaten ervan met zich meebrengen. Daar is in 2016 minstens 3000 euro voor nodig.

Hartelijk dank aan de 14 personen die de 'spaarpot' van bijbelin1000seconden.be in 2016 reeds aanvulden tot 870 euro op dit ogenblik (20 september 2016).

Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.