Fullscreen
Loading...
 

Welkom op deze site!

KENNISMAKEN IN 1000 SECONDEN
De Bijbel valt niet te lezen in 1000 seconden, maar je kunt wel in 1000 seconden kennismaken met een stuk tekst uit de Bijbel dat in de eucharistieviering wordt voorgelezen.WEBSITE MET AANKLIKBARE DOCUMENTEN
Wie met die teksten aan de slag wil in een kinderviering of kinderwoorddienst, een jeugdgroep, een klasgroep, een groep vormelingen, een gebeds- of bezinningsgroep... vindt hiervoor inspiratie in de suggesties die bij elk van die teksten op deze site verzameld werden. Je krijgt toegang tot deze documenten door de onderstreepte woorden aan te klikken.NIEUWSBRIEF
Wie zich hier aanmeldt, krijgt elke week een nieuwsbrief die de aandacht vraagt voor de Bijbeltekst(en) van de volgende zondag en eventuele extra informatie.
Je kunt die nieuwsbrief ook aanvragen via 'Contact' op de balk hierboven.MAP MET FICHES
Naast de website is er de publicatie 'Bijbel in 1000 seconden'. Op 220 fiches vind je een Bijbeltekst en een eerste uitleg bij minder courante woorden. Op de ommezijde ervan staat een tekst die dichter bij onze tijd staat door een toegankelijk woordgebruik, en meer algemene informatie bij die tekst.
Kijk op de website(external link) van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.


Alvast veel succes hierbij!
Chantal Leterme


ADVENT
6 december 2015
Image

Bereid de weg van de Heer.

Lees meer

Lees zeker ook

DE BIJBEL OP ZONDAGEN


Benieuwd naar de suggesties
bij de andere zondagen
van de advent:

2e zondag: 1e lezing, evangelie
3e zondag: 1e lezing, evangelie
4e zondag: 1e lezing, evangelie


En de suggesties bij de andere zondagen van het C-jaar?

Klik hier

Overzicht van de Bijbelteksten
op deze website volgens

het A-jaar

het B-jaar

het C-jaar

VERHAAL VAN DE WEEK

Een edelman
had drie dochters ...

Lees verder ...

OP HET RITME VAN HET JAAR

DECEMBER
6 december: Sint-Nicolaas
12 december: Plechtige aanstelling van Mgr. De Kesel tot nieuwe aartsbisschop van België.


JANUARI
6 januari: Driekoningen
18- 25 januari: Oecumenische gebedsweek voor de eenheid van de christelijke Kerken
Lees meer

IN DE KIJKER

Image
Een nieuwe aartsbisschop!


Als de dood het leven kruist
nav Allerzielen

Een kerk bezoeken

Vrede
nav wapenstilstand
op 11 november

Advent

Profeten in de advent:
. Baruch
. Jeremia
. Jesaja
. Micha
. Sefanja
. Johannes de doper

Kerstmis

Geboorteverhalen

! H E L P !

Hartelijk dank aan de 37 personen die dit jaar met een gezamenlijk bedrag van 935 euro (situatie op 1 december 2015) bijgedragen hebben tot de kosten voor het veilig in stand houden van deze website.

Steek jij ook een tandje bij?
Stort je bijdrage op:
IBAN BE60 7340 3451 8770
Bijbel in 1000 seconden
BIC KREDBEBB
Dank bij voorbaat!

Kosten voor onderhoud server + infractructuur in 2015: 747 euro.

MAP MET FICHES

Image
'Bijbel in 1000 seconden' is ook een map met één fiche voor de meeste zondagen (A-, B- en C-jaar!). Op een fiche vind je telkens: de tekst uit de Bijbel zoals die in de liturgie wordt voorgelezen, woordverklaring, betekenis, en dezelfde Bijbeltekst 'Dichter bij de tijd'.
Kijk op de website van de uitgeverij Halewijn als je deze map wilt aankopen. Klik hier voor een overzicht van de fiches.