Loading...
 

10e zondag door het jaar A - eerste lezing


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hosea 6, 1a.3-6: Terugkeren naar God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Lied van hen die zich willen bekeren:
Kom, laten we teruggaan naar God.
Hij heeft ons pijn gedaan, Hij zal ons ook genezen.
Wij willen God liefhebben.
Wij willen moeite doen om Hem te kennen.
Zo zeker als het 's ochtends licht wordt,
komt Hij naar ons toe.
Hij komt Hij over ons
zoals lenteregen die de aarde doordrenkt.

God antwoordt tegen de mensen van Israël en Juda:
Wat moet Ik met jullie beginnen?
Uw liefde is als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt met de eerste zon.
Daarom stuurde Ik mijn profeten naar jullie met mijn woorden.
Mijn oordeel brak door als het licht.
Want Ik wil liefde en geen offers.
Ik wil dat jullie weten wie Ik ben en wat Ik van jullie verlang.
Dat vind ik veel belangrijker dan offers.Stilstaan bij ...

Lenteregen
Vreemd genoeg gebruikt Hosea beelden uit de godsdienst van de Kanaänieten (Baälcultus) om over God te spreken.

Ochtendnevel
Hosea gebruikt dit beeld om te zeggen dat de liefde van Efraïm en Juda verdampt als dauw in de zon.

Verscheurd
Eerder werd God voorgesteld als een dier (leeuw / luipaard / berin) dat Israël verscheurde. Hiermee verwijst Hosea naar Israël dat voor de ondergang bestemd is.

Barmhartigheid
Uiteindelijk gaat dit over goede menselijke relaties. Wie zich uiterlijk aan de geboden van God houdt, maar er in zijn hart niet toe komt goede relaties te beleven, is schijnheilig.

Kennis
In de Bijbel betekent 'kennen': een diepe, persoonlijke relatie hebben. Men kan 'kennen' dan ook vertalen met: 'liefhebben'. God kennen veronderstelt dat men God aan het werk heeft gezien in de geschiedenis van Israël en zich met Hem verbonden weet.

Bij de tekst

Hosea

Klik hier voor meer informatie over deze profeet.Betekenis

De Israëlieten bekennen schuld, en hopen dat het hierdoor weer goed kan komen met God. Maar God vindt hun houding schijnheilig: het is allemaal maar uiterlijk vertoon. Wat God wil is:
. doorleefde liefde, geen liefde van voorbijgaande aard
. eerbied en zorg voor de medemens.Hosea en het Nieuwe Testament

In de parabel van de barmhartige Samaritaan komen drie mensen voorbij:
. een priester en een leviet die betrokken zijn bij de offerrituelen in de tempel van Jeruzalem
. een Samaritaan die barmhartigheid betoont en zorgt voor zijn medemens.

Een illustratie bij: 'Want barmhartigheid wil Ik, en geen offer' (Hosea 6, 6)