Loading...
 

13e zondag door het jaar C

2 FotoDe rode draad in de lezingen van de 13e zondag door het jaar C is: volgen van datgene waartoe je geroepen bent en er de consequenties van erbij nemen.


EvangelieWoorden van Jezus rond het volgen van Hem: het wordt een levensweg zonder comfort die zich niet richt op het verleden, maar op de toekomst.
1e lezingDe profeet Elisa wordt geroepen. Hij laat alles achter - zijn ouders, zijn bezit - om de profeet Elia te volgen.
2e lezingPaulus legt er de nadruk op dat de Geest van Jezus bij zo'n 'roeping' betrokken moet zijn. Hij is het die deze levensweg leidt.
tussenzangVoor wie al dit volgen nogal hard overkomt zingt psalm 16 de vreugde uit bij de keuze die men voor God gemaakt heeft.