Loading...
 

14e zondag door het jaar C - eerste lezing

2 Troost


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 66, 10-14c: Troosten als een moeder 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wees blij, samen met Jeruzalem,
jullie allen, die haar liefhebben,
juicht om haar.
Jullie allen die om haar treuren,
jubelt met haar van blijdschap.
Jullie mogen u verzadigen
aan haar borsten vol troost.
Jullie mogen voluit drinken
van haar rijke boezem.

Want zo spreekt Jahwe:
Zoals het water van een rivier altijd stroomt,
zo zal er in Jeruzalem altijd vrede zijn.
En zoals een beek die buiten zijn oevers treedt,
zo zal de rijkdom van de volken zijn.
Haar zuigelingen worden op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld.
Zoals een moeder haar kind troost,
zo zal Ik jullie troosten:
in Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
Zielsblij zullen jullie dat zien,
en jullie kracht zal groeien als het groen.
De hand van Jahwe zal zich tonen aan zijn dienaars.Stilstaan bij …

Jeruzalem
(= stad ven vrede)
Hoewel Jeruzalem ingenomen en verwoest was toen Jesaja deze tekst schreef, toch beschrijft hij haar als een stad vol vreugde, rijkdom en vrede. Iets wat ze aan God te danken heeft.


Volken
Niet alleen voor de Israëlieten die verbannen waren in Babylonië, is Jeruzalem een aantrekkelijke plaats, maar ook voor alle volken.
Het komt vaker voor dat de exclusiviteit van God voor de Israëlieten in de Bijbel doorbroken wordt.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Moeder

In deze tekst worden zowel Jeruzalem als God met een moeder vergeleken.
Vooral in het geval van God wordt daarmee een uitsluitend mannelijke kijk op God sterk bijgesteld.