Loading...
 

15e zondag door het jaar A - eerste lezing

800px Gouttes De Pluie Sur Une Feuille


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 55, 10-11: Over de woorden van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C Leterme)

God zegt:
Zoals regen en sneeuw uit de hemel vallen
en pas daarheen terugkeren
wanneer zij de aarde hebben nat gemaakt,
haar hebben bevrucht,
met planten bedekt,
wanneer ze zaad hebben gegeven om te zaaien
en graan om brood van te bakken ...

Zo zal het ook gaan met de woorden,
die komen uit mijn mond.
Die komen pas weer bij Mij terug,
als ze gedaan hebben wat Ik graag heb
en uitgevoerd hebben
waarvoor Ik ze heb gezonden.

Bij de tekst

Ontstaan

Deze tekst is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. De profeet Jesaja kondigt aan dat God aan deze ballingschap een einde zal maken. Hiervoor gebruikt hij beelden uit de natuur.Betekenis

Het woord van God doet wat het zegt. Het goede, het hoopvolle dat het in zich draagt, realiseert het ook. Net zoals regen en sneeuw groeikracht geven aan de grond, zodat mensen te eten hebben.