Loading...
 

1e zondag van de Advent A - eerste lezing

Ploeg


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 2, 1-5: De berg van de Heer  

De tekst

Merk op

Jesaja 2, 4-5 is uitvoeriger te lezen in Micha 4, 1-4.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos.
Hij heeft het over het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

Op het einde der tijden zal de berg
waarop de tempel van de Heer zal staan
oprijzen hoog boven de heuvels,
als de hoogste der bergen.
Iedereen zal daar naartoe gaan en zeggen:
‘Kom, laat ons gaan naar de berg van de Heer,
naar de tempel van de God van Jacob.
God zal ons zijn wegen wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Vanaf de berg Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt God.
Hij zal de volkeren oordelen,
Hij zal als een rechter spreken over machtige naties.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegen
en hun speren tot snoeimessen.
Niemand zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal nog leren oorlog voeren.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij wandelen in het licht van de Heer.Bij de tekst

De profeet Jesaja

Klik hier voor meer info.Historische achtergrond

Deze tekst werd waarschijnlijk ontstaan in de tijd dat Israël werd bedreigd door de Assyriërs. Jesaja verwacht niets van militaire acties, eerder van het ingaan op de wegen die God wijst in zijn woorden.

Bijbel en kunst

Evgeny VUCHETICH

Laat ons zwaarden omsmeden tot ploegen

Zwaarden Ploegen
Zwaarden Ploegen 2

Deze bronzen sculptuur werd door de regering van de USSR in december 1959 gegeven aan de Verenigde Naties. Ze is te zien in de tuin van het UNO-gebouw te New-York.
De kunstenaar vond de inspiratie voor zijn beeld in Jesaja 2.
Suggestie
De kunstenaar beeldt letterlijk uit wat hij bij Jesaja leest.
Ga nog een stap verder en sta stil bij de wapens die nu gebruikt worden (geweren, bommen, tanks ...). Waartoe kunnen die omgevormd worden?

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

Kies de juiste uitleg

(idee: M. GALLAND, Op weg in de kerstkring, uitgeverij Averbode, 2008)

‘Alle volken zullen samenkomen op de berg van de Heer’

Dat betekent ...
O ... dat alle volken van de wereld zich naar de berg gaan begeven
O ... dat alle bewoners van de aarde God gaan erkennen.

‘Hij zal ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Dat betekent ...
O ... dat God voor ons uit zal lopen in de bergen
O ... dat we zullen luisteren naar wat God van ons vraagt.

DOEN

'Straaljagers omsmeden tot ...'

Laat de kinderen in vijf stappen tekenen hoe iets vijandig evolueert naar bijvoorbeeld een vredesduif.'Zwaarden omsmeden tot ploegen'

De kinderen noemen dingen die men oorlog te maken hebben.
- Waarom is dat zo?

In verschillende hoeken (lego-hoek; bouwhoek; blokjeshoek; zandtafelhoek; knutselhoek; ...) maken ze iets wat met oorlog te maken heeft. Daarna beantwoorden ze voor elkaar de volgende vragen:
- Wat stelt mijn voorwerp voor?
- Wat heeft het met oorlog te maken?
- Waarom heb ik daarvoor gekozen?

Bedenk met de kinderen hoe je de dingen die met oorlog te maken hebben, kunt veranderen in dingen die met vrede te maken hebben.
Bijvoorbeeld:
Een tank kan een vakantiehuis worden
Een soldatenhelm een bloempot
Een geweer een slagroomspuit
....


TIP
Indien het maken van een voorwerp om een of andere reden te omslachtig is, kun je ook kiezen voor een tekening (voor en na).

Jongeren

ACTALISEREN

Hakenkruisgraffiti ‘omsmeden’ tot …

Ibo Omari 3 8


Ibo Omari, zoon van vluchtelingen, heeft een winkel met materiaal voor graffiti in de multiculturele wijk Schöneberg in Berlijn. Op een dag (2015) vertelde iemand in zijn winkel over een hakenkruis in de speeltuin. Een week later zag hij weer een hakenkruis in zijn wijk. Toen is hij samen met een andere straatartiest in actie gekomen. Gewapend met spuitbussen opende hij de jacht op het hakenkruis.
Hij zette ook workshops op: kinderen kregen een wit blad met een hakenkruis op en de opdracht er iets creatiefs mee te doen. Hun tekeningen werden nadien aangebracht op bestaande hakenkruisgraffiti in het straatbeeld.
De swastika’s worden dus niet verwijderd maar veranderd in iets liefdevol of grappig. Op die manier reageert Ibo Omari tegen ‘racisme’.

1 2 5 7