Loading...
 

1e zondag van de advent B - eerste lezing

Boetseren


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8: God, onze Vader 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Heer, U bent onze vader,
eeuwenlang al heeft U ons bevrijd.

Waarom, Heer,
liet U ons andere wegen gaan dan die van U?
Waarom liet U ons hart een steen worden
zodat het niets meer voor U over heeft?

Keer terug, want wij zijn uw dienaren,
wij zijn uw volk.
Kom toch uit de hemel naar beneden!
De bergen zullen beven voor U.

Niemand heeft een God gezien zoals U,
een God die mensen helpt die op Hem vertrouwen.
U gaat naar mensen die rechtvaardig willen leven.
Mensen die uw weg gaan, die aan U denken.

U bent boos op ons omdat we verkeerd handelden,
toch worden wij gered.
Wij zijn allen onrein geworden,
wij zijn als dorre bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.

Niemand roept nog uw naam,
niemand heeft de moed om op U te steunen.
Want U hebt zich voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.

En toch, Heer, U bent onze vader.
Wij zijn de klei, U bent de boetseerder,
wij zijn het werk van uw hand.

Heer, wees niet langer boos op ons.
Denk niet langer aan wat we verkeerd deden.
Kijk naar ons, want wij zijn uw volk.Stilstaan bij ...

Hemel
Toen de bijbel geschreven werd zag men de wereld in drie verdiepingen: op aarde woont de mens, onder de aarde is de onderwereld (plaats van het kwaad), boven het uitspansel is de hemel, de plaats van het goede of de woning van God.

Zondigen
Een leven leiden waarbij men geen rekening houdt met wat voor God aangenaam is.

Gerechtigheid
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een volkomen juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God. Jezus is hierbij heel radicaal. B.v.
. niet alleen iemand doden is verkeerd, maar ook iemand haten
. niet alleen van je vrienden houden, maar ook van je vijanden.
. aalmoezen geven, bidden en vasten zijn alleen belangrijk als ze gebeuren vanuit de juiste innerlijke ingesteldheid
Gerechtigheid wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)

Bij de tekst

Historische context

In dit gebed van Jesaja worden we geconfronteerd met het wanhopig verlangen van het joodse volk dat in Babylonië in ballingschap leefde om terug te keren naar hun land. Ook met het aanvoelen dat God hen in de steek heeft gelaten om hun zondig leven.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Bidden, vroeger en nu

Probeer beknopt te zeggen van wat bidden voor jou is.

Lees daarna het gebed van Jesaja.

- Beantwoordt het gebed van Jesaja aan jouw omschrijving van wat bidden is?
(Wat is gelijkend? Wat is verschillend?)
- Hoe denkt Jesaja over God? Herken je dat bij jezelf?
- Hoe ziet Jesaja de relatie tussen God en de gelovigen? Herken jij dat ook?