Loading...
 

1e zondag van de advent B - tweede lezing

File000242250549


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 1, 3-9: Paulus dankt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
ik wens jullie dat God, onze Vader en Jezus Christus
goed voor jullie zijn en jullie vrede brengen.

Altijd weer opnieuw dank ik God omdat Hij jullie
in Christus Jezus zijn goedheid heeft gegeven.
Dankzij Christus zijn jullie in elk opzicht rijk geworden.
Alles wat jullie zeggen en alles wat jullie weten
bewijst hoe sterk jullie geloof in Christus is.

Terwijl jullie wachten op de komst van onze Heer Jezus Christus,
ontbreekt het jullie daarom aan geen enkele gave van de Geest.
Hij is het ook die jullie tot op het einde de zekerheid geeft
dat er bij jullie niets verkeerds te vinden zal zijn
op de dag van onze Heer Jezus Christus.
God is trouw.
Hij heeft jullie geroepen om een eenheid te vormen
met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.Stilstaan bij …

Dank
Het valt op dat Paulus, anders dan in de andere brieven, God dankt voor wat Hij aan de geadresseerden heeft gegeven, en niet voor wat de geadresseerden hebben gedaan.

De dag van onze Heer Jezus Christus
Hiermee bedoelt Paulus de dag waarop Christus terugkomt. Het juiste tijdstip van die dag is niet bekend.