Loading...
 

24e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Delen

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jakobus 2, 14-18: Geen woorden maar daden 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders, wat heeft een mens eraan te zeggen dat hij gelooft,
als hij geen daden kan laten zien?
Kan zo'n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen:
‘Succes! Houd u warm en eet maar goed’
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien.
Is dat geen schande?
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te tonen, dood.
Misschien zal iemand zeggen:
‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof.’
Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst dat ge gelooft,
als ge geen daden kunt tonen.
Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.”

Bij de tekst

Geloven

Geloven is meer dan het aanvaarden van wat theoretische standpunten, het is ook ethisch leven, leven waarin men liefdevol omgaat met zijn medemens. Dat is een leven waarin wat te zien is overeenstemt met wat men zegt.

Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

Meer dan woorden alleen

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 28)

Er was eens een abdis
die erg gewaardeerd werd in haar streek.
Men zei dat ze visioenen had.
Ze was ook bekend om haar mooie gebeden.
De mensen vertelden dat ze een heilige was.

Een man wilde er meer van weten.

Op een winteravond
ging hij naar de abdij
en liep daarbij
door regenplassen en modder.
In de spreekkamer
wachtte hij op de abdis.
Toen ze verscheen,
viel hij uitgeput neer in een stoel.
‘Aai, mijn voeten!
Ze zijn stuk van het lopen,’ klaagde hij.
‘Wil je me even helpen
om mijn laarzen uit te trekken a.u.b.?’
De abdis glimlachte en zei:
‘Momentje,
ik roep een zuster...’

Toen stond de man op en zei:
‘Laat maar, ik weet genoeg’...
en hij vertrok.
Overweging bij het verhaal
C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 12 december 2018, p. 3

Van een abdis die prachtige gebeden schrijft
denk je toch dat zo iemand een echt goede gelovige is,
iemand waar je je kunt aan inspireren
als je wilt weten hoe je als gelovige door het leven moet gaan.

Maar als het op handelen aankwam,
kende de abdis wel een zuster die dat in haar plaats zou doen.
Een bezoeker trok er zijn conclusies uit.
Mooie gebeden, dat wel – maar een gelovige?!?!

Jacobus zei in het licht van de woorden van Jezus
dat geloven zonder invloed op het handelen van iemand
geen recht van bestaan had.
Zo’n geloof was dood.

En de abdis … zomaar afschrijven?
Dat zou te kort door de bocht zijn.
Geef haar de kans om haar eigen gebeden te beluisteren
zodat die hun werk kunnen doen.

Want vroeg of laat kneedt een goed gebed
diegene die bidt, tot een gelovige
die door God en zijn droom beïnvloed wordt
en handelt naar wat Hij voor de mensen voor ogen heeft.

Overweging

Wijbe Fransen o.p

Christen-zijn: geen vernis!

(Fragment uit de preek in de Antilliaanse gemeenschap van Groningen, 2 februari 2020)

Ons christen-zijn mag niet een soort vernis zijn, iets oppervlakkigs van een paar woorden en gewoonten. Nee, Christus’ woord wortel schieten in ons leven, in onze wijze van handelen en manier van denken.