Loading...
 

25e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jakobus 3, 16 – 4, 3: Wijsheid 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Waar jaloersheid en egoïsme is,
is er onrust en allerlei kwaad.
De wijsheid van hierboven is vooral zuiver,
en ook vredelievend, vriendelijk, meegaand,
rijk aan barmhartigheid
en aan vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede.
Alleen wie vrede nastreeft zal haar oogsten.

Waar komen bij jullie
die vechtpartijen en ruzies vandaan?
Toch alleen van jullie eigen hartstochten,
die jullie niet met rust laten?
Jullie verlangen dingen die jullie niet kunnen krijgen.
Jullie moorden en benijden
en kunnen jullie doel niet bereiken.
Dan gaan jullie vechten en strijden.

Jullie hebben niets, omdat jullie niet bidden.
En als jullie bidden, krijgen jullie niets,
omdat jullie verkeerd bidden,
want jullie willen wat jullie krijgen
uitgeven aan jullie boze verlangens.

Bij de tekst

Wijsheid

De wijsheid waarover Jakobus het heeft, is een wijsheid die ingaat tegen de wijsheid van de rijken en intellectuelen in de Grieks-Romeinse wereld.


Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

Het antwoord

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 262)

Er was eens een rijk man.
Hij woonde in Benares,
in het noorden van India.
Zijn zoon was verstandig,
nieuwsgierig en leergierig.

Op een dag vroeg hij aan zijn vader:
‘Wat moet ik doen
om de meest waardevolle dingen
in het leven te bekomen?’
Zijn vader zei:
‘Jongen, alleen waardevolle wegen
leiden naar waardevolle doelen.
Dit zijn ze:
Zorg ervoor dat je altijd fit bent
Wees gezond in elk opzicht
Luister naar wie meer ervaring heeft
Leer van hen die verstandiger zijn
Leef volgens de waarheid.
Handel oprecht.’

De zoon luisterde aandachtig
naar de woorden van zijn vader.
Hij probeerde vanaf dat moment
deze wegen te bewandelen.
Hij groeide op en werd een wijs man.