Loading...
 

2e zondag van de advent C - eerste lezing

2 Tunnel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Baruch 5, 1-9: Vrede door gerechtigheid

De tekst

Dichter bij de tijd

Jeruzalem, ween niet langer,
wees niet langer verdrietig,
Maak u mooi, zoals God dat wil.
Wees goed zoals God dat is.
Zet zijn kroon op uw hoofd.
Want God wil dat uw manier van leven
overal in de wereld schittert.
Voor altijd noemt God u:
Vrede-door-gerechtigheid, Geluk-door-vroomheid.

Jeruzalem, kijk eens naar het oosten.
Zie hoe uw kinderen van overal samenkomen
als ze het woord van God horen.
Ze zijn blij dat Hij weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij van u weg,
weggesleept door de vijand.
Maar God brengt hen terug,
En draagt hen als op de troon van een koning.
Hij gaf het bevel om het hele land vlak te maken,
om bergen en heuvels met de grond gelijk te maken
en dalen te vullen,
zodat het volk Israël veilig terug kan.
Op bevel van God
geven de bossen en alle geurige bomen schaduw.
Hijzelf vergezelt het jubelende volk
met de glans van zijn licht
met zijn barmhartigheid en genade.’Stilstaan bij ...

Jeruzalem
(= stad van vrede)
Religieus en politiek centrum van het volk Israël. Plaats waar de tempel was.


Gerechtigheid
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God. Het komt erop neer dat men gericht is op het goede, op levenskansen voor elke mens en men zo leeft dat de ander er beter van wordt.
Het woord ‘gerechtigheid’ wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)


Oosten
Richting waarin de ballingen trokken. De schrijver bedoelt hiermee: Babylonië.

Bij de tekst

Merk op

Baruch vermeldt dat God zelf de banen zal vrijmaken voor de kinderen van Israël die terugkeren naar Jeruzalem.Het boek ‘Baruch’

Dit boek staat op naam van Baruch (= ‘gezegende’), de trouwe vriend en secretaris van Jeremia. Het boek werd waarschijnlijk geschreven in de 2e en 1e eeuw voor onze jaartelling, na de periode van de Makkabeeën, zodat Baruch, de secretaris van Jeremia, onmogelijk de schrijver ervan kan zijn omdat hij enkele eeuwen eerder leefde.
Het gebeurde vroeger wel vaker dat men de naam van een onbekende persoon verving door een bekende naam, om zo meer gezag te verlenen aan een geschreven tekst. Zo wordt bijvoorbeeld het Hooglied toegeschreven aan koning Salomo.


Het boek, dat geschreven is in het Grieks, ontbreekt in de Hebreeuwse Bijbel. Men vermoedt dat verschillende auteurs er een bijdrage aan hebben geleverd. Er werden ook opvallend veel teksten uit andere Bijbelboeken gebruikt.


Het boek beschrijft het leven van de joden in de Babylonische ballingschap:
. Regelmatige gebedsdiensten in de synagoge
. Lezen van de Heilige Schriften
. Onderhouden van de wet van Mozes
. Loyale houding tegenover de vreemde gezagsdragers
. Levendig houden van de hoop op de Messias
. Zich niet inlaten met de godsdienst van het land waar ze woondenHet einde van de tunnel

Deze lezing komt uit de troostliederen van Baruch.
Zoals in onze tijd al eens gesproken wordt over het einde van de tunnel, wanneer men het einde van een moeilijke periode / een crisis aankondigt, zo spreekt de schrijver van deze tekst de joodse ballingen in Babylonië toe. Na een periode van rouw en ellende zal een tijd van vrede en gerechtigheid aanbreken voor de Israëlieten die uit hun land verdreven werden. Baruch spreekt zegt dat Jeruzalem vol vreugde kan uitkijken naar de terugkomst van de ballingen.

Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer

Jongeren

VERDIEPEN

Over God

Lees de tekst opnieuw en onderlijn er alle woorden in die iets over God zeggen.
O.a.: gerechtigheid, licht, barmhartigheid.
Zoek hoe deze woorden geactualiseerd kunnen worden.’Vrede door gerechtigheid’

Het is boeiend om te onderzoeken wat mensen te doen staat willen zij de vrede bekomen door gerechtigheid.
In de Bijbel is ‘gerechtigheid’ een bepaalde manier van leven waarbij men zichzelf, de anderen, de natuur, God ‘recht’ doet.

Spandoek

- Zoek per twee naar kernachtige zinnen die je in een optocht voor vrede zou kunnen gebruiken. Zinnen die oproepen tot vrede, maar ook rekening houden met ‘gerechtigheid’, wat ruimer is dan rechtvaardigheid alleen.

- Schrijf die zin op een spandoek,
of op een band papier (breedte van de band: 10 cm; lengte: zo lang als nodig is), die je op een muur aanbrengt (kerk; school, lokaal...) op een hoogte van ongeveer 1 meter.