Loading...
 

31e zondag door het jaar C

31 CRode draad in de lezingen
De barmhartigheid van God die ook in Jezus te vinden is, is de kans om een nieuwe start te nemen.


1e lezingDe tekst uit het boek Wijsheid bekijkt de wereld met de ogen van God, die alles geschapen heeft en verder in het oog houdt. Hij vermaant mensen die zondigen en spoort hen aan om aan Hem trouw te blijven.
TussenzangPsalm 145 is een psalm die één en al lof brengt aan God. Opvallend zijn de verzen: 'God is goed en barmhartig. Hij is geduldig en vol vergeving.'
2e lezingDe schrijver van de brief aan Timoteüs, schrijft dat hij telkens opnieuw bidt om de kracht om als goede gelovige te leven.
EvangelieLucas vertelt dat wanneer Jezus in Jericho komt, Zacheüs Hem zo graag wou zien dat hij daarvoor een boom inklom. Maar … Zacheüs was een tollenaar, een zondig mens in de ogen van de mensen van Jericho. Toch verhinderde dat Jezus niet om zich bij hem uit te nodigen. Geconfronteerd met zoveel 'barmhartigheid' / sympathie, wilde Zacheüs op een heel andere manier verder leven.Extra
. Lezingen tijdens de 31e week door het jaar: onpaar jaartal / paar jaartal.