Loading...
 

32e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Pinguins

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

2 Tessalonicenzen 2, 16-3, 5: De liefde van de Heer

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik zou willen dat onze Heer Jezus Christus zelf,
en God, onze Vader,
die mij zijn liefde heeft getoond
en mij in zijn goedheid altijd heeft gesteund
en goede hoop gegeven,
jullie moed en sterkte geven
bij al het goede wat jullie zeggen en doen.

Verder, broeders, bidt voor mij,
zodat ik overal het woord van de Heer
met succes bekend mag maken,
zoals ik dat bij jullie deed,
en dat ik verlost mag worden
van die kwaadaardige en slechte mensen,
die niet geloven.

Maar de Heer is trouw,
Hij zal jullie kracht geven
en jullie beschermen tegen het kwade.
Ik vertrouw erop in de Heer,
dat jullie doen wat ik vraag,
en dit ook zullen blijven doen.

Moge de Heer jullie harten richten
op de liefde voor God
en de standvastigheid van ChristusStilstaan bij ...

Het woord van de Heer
Hiermee wordt het evangelie bedoeld.

Slechte mensen
Hiermee worden de tegenstanders bedoeld van de verkondiging.

Suggestie

Jongeren

INLEVEN

Even actueel?

Lees het fragment uit de tweede brief aan de Tessalonicenzen opnieuw.
Sta stil bij het volgende:

God, onze Vader, heeft mij zijn liefde getoond.
Hij heeft mij in zijn goedheid altijd gesteund en goede hoop gegeven.
- Is dit iets wat jullie ook ervaren?
- Wanneer?


Ik zou willen dat ik verlost mag worden
van die slechte mensen, die niet geloven.
- Ervaren jullie ook de aanwezigheid van slechte mensen, die niet geloven?
- Wanneer is dat?
- Zouden jullie die mensen ook slecht noemen?