Loading...
 

33e zondag door het jaar A - tweede lezing

Daglicht


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1Tessalonicenzen 5, 1-6: Blijf wakker!

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
het heeft geen zin om jullie te schrijven
wanneer de Heer precies zal komen.
Jullie weten zelf maar al te goed
dat die dag komt als een dief in de nacht.
Wanneer de mensen zeggen: ‘Er is vrede en veiligheid’,
juist dan overvalt hen plotseling de ondergang,
zoals weeën een zwangere vrouw.
En is er voor hen geen vluchten aan.

Maar broeders en zusters,
jullie leven niet in de duisternis,
zodat de dag jullie als een dief kan verrassen.
Want jullie zijn allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet toe aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen zoals de anderen,
maar wakker blijven en nuchter zijn.Stilstaan bij …

Als een dief in de nacht
Totaal onverwacht.

Weeën van een zwangere vrouw
Hoewel een zwangere vrouw weet dat ze weeën zal krijgen, toch komen ze onverwacht.

Bij de tekst

Brief aan de christenen van Tessalonica

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.Wat Paulus wil zeggen

Met deze brief wil Paulus aansporen tot waakzaamheid.
Als kinderen van het licht leven christenen voortdurend in volle dag. Ze zullen dus niet verrast worden door de dag waarop Christus zal terug komen.