Loading...
 

3e zondag van de advent C - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Sefanja 3, 14-17: Wees blij

De tekst

Dichter bij de tijd

Juich van vreugde,
mensen van Jeruzalem!
Wees blij met heel uw hart!

God zal jullie niet meer straffen,
Hij zal jullie vijanden wegjagen.
God, de koning van Israël,
zal binnen jullie muren wonen:
jullie moeten nergens meer bang voor zijn.

Op die dag zal men jullie zeggen:
‘Wees niet bang,
laat jullie handen niet verslappen.
God is binnen jullie muren,
Hij zal jullie bevrijden.
Hij zal blij zijn om jullie
en zijn liefde stilzwijgend tonen.
Hij zal van vreugde juichen om jullie.’Stilstaan bij …

Juichen
Dit woord klinkt heel merkwaardig in de mond van de profeet, want terwijl hij dat schrijft / zegt is Jeruzalem (Sion) een dode stad, veroverd, geplunderd en zonder actieve bevolking, die werd gedeporteerd.

Bij de tekst

Sefanja

(= Jahweh verbergt, Jahweh bewaart)

Deze ‘kleine’ profeet was een oudere tijdgenoot van Jeremia. Dit 'klein' slaat op de lengte van het geschrift op zijn naam en niet op zijn gestalte en ook niet op het belang van zijn optreden. Dat hij een profeet was wil zeggen dat men hem zag als een woordvoerder van God.

Over Sefanja weet men zo goed als niets. Hij zou opgetreden zijn in Juda (Zuidrijk) ten tijde van koning Josia, die regeerde tussen de jaren 640 en 609 voor Christus. Gewoonlijk dateert men zijn optreden tussen 640 en 630 voor Christus. In elk geval voor 621, het jaar waarin koning Josia zijn hervormingsprogramma lanceerde na de ontdekking van een wetboek in de tempel.

De inhoud van zijn boodschap is te vergelijken met die van de profeet Amos die in Israël (Noordrijk) optrad en zijn toehoorders waarschuwde voor het vernietigend optreden van God.

Hij is de enige profeet van wie een geslachtslijst wordt vermeld. Volgens die stamboom zou hij een afstammeling geweest zijn van koning Hizkia uit de stam Simeon, tenzij de Hizkia uit de stamboom een gewone burger was.
Die stamboom kan ook in de tekst gekomen zijn om aan te tonen dat Sefanja, ondanks de naam van zijn vader Kusi (= ‘Moor’, ‘Nubiër’ of ‘Ethiopiër’), van zuivere Joodse afkomst was.Het boek Sefanja

De boodschap van Sefanja bevat vooral onheilswoorden, die de dienst aan vreemde goden en het grote morele verval aanklagen in de steden van Juda. Hij roept op tot bekering door te dreigen met de straf van God. Alleen op het einde van het boek zijn er woorden van heil en troost (3, 9-20) voor een ‘rest’ van Israël (3, 13), die nederig is en geestelijk arm.
De tekst werd afwisselend in de eerste persoon en in de derde persoon geschreven, zodat men het boek kan lezen als een dialoog tussen God en Zefanja.

Bijbel en kunst

Icoon

Sefanja
(Nadere gegevens onbekend)

Sefanja
Suggesties

Grote kinderen

EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer ...

Jongeren

REFLECTEREN

Stilstaan bij de tekst

In de tekst van Sefanja staat dat God binnen onze muren woont.
- Wat zou hij daarmee bedoelen?

Er staat ook in dat God ons zal bevrijden.
- Waarvan zouden mensen bevrijd moeten worden? Of is die vraag niet meer actueel?