Loading...
 

6e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wijsheid van Jezus Sirach 15, 15-20: Keuzemogelijkheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als je dat wil,
kun je de geboden onderhouden.
Het is verstandig te doen wat God graag heeft.
Hij heeft vuur en water voor jou neergezet:
je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
Voor de mens liggen het leven en de dood,
en wat hij kiest wordt hem gegeven.

Onmetelijk is de wijsheid van God,
zijn macht is geweldig, alles ziet Hij.
Zijn ogen zijn gericht
op wie respect voor Hem heeft,
alles wat een mens doet,
is Hem bekend.

Hij gaf niemand de opdracht om te zondigen,
niemand kreeg van Hem de toelating om kwaad te doen.

Bij de tekst

Kerngedachte

De vraag is niet: waarom laat God het kwaad toe, wel: waarom laat de mens het kwaad toe in de wereld.Historische context

Hellenistische filosofen geloofden in het noodlot: alles wat in de natuur en met de mensen gebeurde, lag vooraf vast. Jezus Sirach die deze opvatting kende, wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de mens.

Overweging

Valérie Kabergs

Een andere stem

(V. KABERGS in Kerk en Leven, Lezingen en commentaar, 12 februari 2020, p. 18)

De schrijver van het boek Wijsheid van Jezus Sirach leefde in een tijd waarin Palestina onder hellenistisch bewind stond. De joden voelden zich in die periode uitgedaagd hun geloof te blijven beleven te midden van die Griekse cultuur. Heel wat filosofische stromingen in die context benadrukten dat het lot het leven van mensen bepaalt. Jezus Sirach laat een andere stem klinken en beklemtoont voor zijn joodse toehoorders dat de God van Israël geen God is die mensen domineert, maar hen – integendeel – een vrije wil heeft geschonken die uitdaagt om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor daden. Niemand kan de geboden van de heer opleggen aan anderen, maar Jezus Sirach belooft zijn toehoorders wel een gelukkig en zinvol bestaan wanneer men water boven vuur en leven boven dood verkiest. Wanneer men toch de zonde verheft boven de Thora – Gods leven gevend Woord, is dat een eigen keuze en niet die van iets of iemand anders.