Loading...
 

Allerzielen 2 - eerste lezing

2 Vuur

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wijsheid 3, 1-9: Bestemming van de rechtvaardigen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van God.
Geen foltering zal hen raken.
In de ogen van dwazen leken ze te sterven.
Hun heengaan zag men als een ongeluk,
hun verdwijnen uit ons midden als een ramp.
Maar zij zijn in vrede.
Ook al worden zij naar de mening van de mensen gestraft,
Voor hen is er voluit hoop op onsterfelijkheid.
Na een korte tuchtiging zullen zij grote weldaden ontvangen.
Want God heeft hen op de proef gesteld
en hen waardig bevonden.
Hij heeft hen gelouterd zoals goud in een smeltoven,
en hen aanvaard als een brandoffer.
Wanneer de tijd van hun oordeel komt,
zullen zij branden en als vlammen door een stoppelveld jagen.
Zij zullen rechtspreken over de naties en heersen over de volkeren
en God zal voor altijd hun koning zijn.
Zij die op God vertrouwen zullen de waarheid verstaan
en zij die trouw zijn, zullen in liefde bij Hem zijn,
want genade en barmhartigheid zijn voor zijn uitverkorenen.Stilstaan bij …

Vlammen
In deze context: beeld van de rechtvaardigen.

Stoppelveld
In deze context is het stoppelveld, dat na de oogst wordt afgebrand, het beeld van de zondaars.

Barmhartigheid
Het Oude Testament bedoelt met barmhartigheid de liefde van God voor de mensen of de liefde van mensen onderling. Die liefde is te zien in daden. Bijvoorbeeld: vergeven, bevrijden, zorgen.

Bij de tekst

Het boek Wijsheid

Dit boek werd geschreven rond 50-30 voor Christus in Alexandrië (Egypte). Het is het meest recent geschreven boek van het Oude Testament. Men kent het alleen in de Griekse versie van de Septuagint (een Griekse vertaling van joodse Bijbelteksten). Omdat het boek Wijsheid niet voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel, wordt het door protestantse christenen gezien als apocrief.Koning Salomo

Deze tekst wordt toegeschreven aan koning Salomo. Daarom wordt dit boek ook de ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd. Deze koning gaat in de Bijbel door als een wijze.
Men vermoedt dat deze tekst geschreven werd door een pseudepigraaf, iemand die de naam van een bekende persoon gebruikt om onder zijn tekst te zetten (in dit geval: koning Salomo). Dit deed men om de tekst zelf een groter gewicht te geven.Parallel in het Oude Testament

Het boek Wijsheid wordt net als het boek Spreuken aan koning Salomo toegeschreven.
Ook in dat boek wordt over wijsheid geschreven alsof het een vrouw is.