Loading...
 

BARTOLOMEÜS

BARTOLOMEÜS


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wie was hij?

Zijn leven

Evangelie

Bartolomeüs was een van de twaalf apostelen.
Hij wordt in het Nieuw Testament alleen vermeld in de opsommingen van de twaalf apostelen (Matteüs 10, 3 // Marcus 3, 18 // Lucas 6, 14). Wat opvalt is dat zijn naam daar telkens voorkomt in de nabijheid van die van Filippus.
Hij wordt ook vermeld als getuige van de hemelvaart van Jezus (Handelingen 1, 13).

Omdat de evangelist Johannes Bartolomeüs nergens vermeldt, dacht men lange tijd dat Bartolomeüs de bijnaam of de familienaam zou kunnen geweest zijn van Natanaël. Die Natanaël werd volgens Johannes tot bij Jezus gebracht door Filippus. (Een verklaring voor het feit dat Bartolomeüs in de evangelies telkens vermeld wordt in de buurt van Filippus?)Eusebius

Volgens Eusebius, ging Bartolomeus na de hemelvaart van Jezus prediken in Indië waar hij het evangelie van Matteüs in Hebreeuwse letters bracht.Legendes

Legendes vertellen dat Bartolomeüs ook optrad in Mesopotamië, Lyaconië en Armenië. Daar zou hij in het midden van de 1e eeuw levend gevild zijn en onthoofd.

Zijn naam

Bartolomeüs = ‘Zoon van Tolmaï’

Bartolomeüs en kunst

Attributen

In de kunst wordt hij meestal afgebeeld op blote voeten (typisch voor het volgen van Jezus als apostel), met een boek of een rol (verwijzing naar het evangelie); verder met een mes en/of een afgestroopte huid (verwijzingen naar zijn marteldood); soms met kruis vanwege zijn kruisiging.
REMBRANDT

2 Rembrandt Detail

(Rembrandt)


Extra

Bartolomeüsnacht

In de Bartholomeusnacht op 24 augustus 1572 werden heel veel hugenoten (naam voor de calvinisten in Frankrijk) in Parijs vermoord. De moordpartij duurde drie dagen en verspreidde zich over heel Frankrijk, met ongeveer 20 000 doden voor gevolg.

Bartolomeüs in 'Bijbelin1000seconden.be'

Matteüs 10, 1-7: Jezus zendt zijn leerlingen

Handelingen 1, 12-14: Na de hemelvaart van JezusJohannes 1, 43-51: Jezus roept Filippus en Natanaël