Loading...
 

CAESAREA FILIPPI

Caesarea Philippi 1


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje

Caesaria Filippi was in de oudheid een stad die zich bevond aan de zuidelijke voet van de berg Hermon (berg), dichtbij de bronnen van de Jordaan. Tijdens de regering van koning David was dit de meest noordelijke uithoek van het land.

Caesarea F Grot

Grot van één van de bronnen van de Jordaan.
Betekenis van de naam

'Caesarea' verwijst naar keizer Augustus; 'Fillippi' verwijst naar Filippus, de broer van koning Herodes Antipas (= zoon van koning Herodes de Grote, die opdracht gaf voor de kindermoord in Betlehem).
De huidige naam van de plaats, Panias / Panion / Banyas / Banias, verwijst naar de Griekse god Pan.
Wetenswaardigheden

Heilige plaats

In de 3e eeuw voor Christus stond bij de bron Panias /Banjas, aan de voet van de berg Hermon, een heiligdom dat gewijd was aan de Griekse god Pan, die daar geboren zou zijn. Vermoedelijk stond daar veel eerder het heiligdom van de god Baäl (Kanaänitische god).

In de 1e eeuw voor Christus bouwde Herodes de Grote bij de grot een tempel voor keizer Augustus.


Caesarea F   Reconstructie

Reconstructie van het tempelcomplex bij de bron, in de tijd van Jezus.Banias03

Actueel zicht op de ruïnes van het tempelcomplex.

Stad

Een zoon van Herodes de Grote, de tetrarch Filippus, die hem gedeeltelijk opvolgde, stichtte een stad op het plateau, dat wat hoger lag dan de bron. Hij noemde die stad Caesarea, ter ere van keizer Augustus. Hij maakte die stad tot de hoofdstad van zijn rijk. De stad werd Caesarea Filippi genoemd, om die te kunnen onderscheiden van andere steden die ook Caesarea genoemd werden.

Caesarea Philippi Banyas The Source Of The Jordan River Northern Israel 1st Century AD 704

Reconstructie van de stad Caesarea Filippi


Casarea Filippi in de Bijbel

Nieuwe Testament

Matteüs 16, 13-20 // Marcus 8, 27-35 // Lucas 9, 18-24:
De belijdenis van Petrus