Loading...
 

Christus Koning A

A 34  5795

(Morguefile free stock photo license)
Rode draad in de lezingen
Een koning als een herder vol zorg om zijn onderdanen, een koning die alle kwaad vernietigt.


1e lezingDe profeet Ezechiël spreekt in naam van God, die zich een goede herder noemt, een herder die omziet naar zijn schapen. Een beeld voor de relatie tussen God en zijn volk
TussenzangPsalm 23 bezingt God als een herder die zorgzaam omgaat met zijn schapen.
2e lezingPaulus noemt Christus een koning die alle vormen van kwaad vernietigt zodat God alles in allen kan zijn.
EvangelieDe parabel van het laatste oordeel presenteert Jezus als een koning die op het einde der tijden zal oordelen. Dé norm voor dit oordeel: de houding tegenover de medemens. Een inspiratiebron voor de manier waarop christenen met anderen omgaan.Extra
. Christus Koning