Loading...
 

Genesis

De oergeschiedenis - Genesis 1, 1 - 11, 9

. Genesis 1, 1-2, 2: Het scheppingsgedicht
. Genesis 2, 7-9; 3, 1-7a: Het paradijsverhaal
. Genesis 2, 18-24: Verbondenheid
. Genesis 3, 9-15: De zondeval
. Genesis 3, 9-15.20: Eten van de boom
. Genesis 4, 1-16: Kaïn en Abel
. Genesis 9, 8-15: Noach
. Genesis 11, 1-9: De toren van Babel
De Abrahamcyclus - Genesis 11, 27 - 25, 11
Over de aartsvader Abraham

. Genesis 12, 1-4a: De roeping van Abraham
. Genesis 13: Abraham laat Lot kiezen
. Genesis 14, 18-20: Abraham en Melchisedek
. Genesis 15, 1-6;21, 1-3: De belofte aan Abram
. Genesis 15, 5-12.17-18: Verbond met Abraham
. Genesis 16: Sara en Hagar
. Genesis 18, 1-10a: De gastvrijheid van Abraham
. Genesis 18, 20-32: Abraham spreekt ten beste bij God
. Genesis 19, 1-26: Lot moet uit Sodom wegvluchten

. Genesis 21, 2-3.9-21: De zonen van Abraham
. Genesis 22, 1-18: Abraham en Isaak
. Genesis 23: Sara sterft
. Genesis 22, 1-18: Abraham en Isaak
. Genesis 24, 1-67: Een vrouw voor Isaak
De Jacobcyclus - Genesis 25, 19 - 35, 29
Over de aartsvader Jacob

. Genesis 25, 19-28; 27, 1-40: Esau en Jacob
. Genesis 28, 10-22: De droom van Jacob
. Genesis 29: Jakob trouwt met Lea en Rachel

. Genesis 32, 4-22; 33, 1-20: Jacob verzoent zich met Esau
. Genesis 32, 23-33: Jacob vecht met een man
. Genesis 35, 16-20: Rachel sterft

. Genesis 49, 1-2.8-10: De zegen van Jacob
De Jozefnovelle - Genesis 37, 1 - 50, 26

. Genesis 37-47: Jozef