Loading...
 

Handelingen 16, 11-15

2 Water

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 16, 11-15: Paulus in Filippi

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1749)

Paulus en zijn vrienden gingen met een schip van Troas direct naar het eiland Samotrake, en de volgende dag verder naar de stad Neapolis. Daarvandaan reisden ze over land naar Filippi, een belangrijke Romeinse stad in dat deel van Macedonië. Ze bleven er een paar dagen.
Op sabbat gingen ze de stad uit naar een plek bij de rivier. Want ze verwachtten dat de Joden daar bij elkaar kwamen om te bidden. Ze gingen zitten bij de vrouwen die er waren, en begonnen met hen te praten. Eén van de vrouwen heette Lydia. Ze kwam uit de stad Tyatira en ze verkocht dure stoffen. Het was een vrouw die God vereerde. Ze luisterde vol aandacht naar Paulus. En de Heer zorgde ervoor dat de woorden van Paulus haar overtuigden.
Lydia liet zich dopen, samen met iedereen die in haar huis woonde. Daarna nodigde ze Paulus en zijn vrienden uit. Ze zei: ‘Nu weten jullie dat ik in de Heer geloof. Kom dus bij mij logeren. Ga nog niet weg.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wij namen de boot in Troas en voeren eerst naar Samotráke,
de dag daarna naar Neápolis en vandaar naar Filíppi,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
Daar bleven we enkele dagen.
Toen het sabbat was, gingen we buiten de stadspoort naar de oever van de rivier,
waar we dachten dat er een gebedsplaats was.
Wij gingen neerzitten en spraken de vrouwen toe, die er bijeenkwamen.
Een van hen was Lydia uit de stad Tyatíra. Ze verkocht purperen stoffen.
Zij had sympathie voor het joodse geloof en luisterde.
God maakte haar hart open voor wat Paulus zei.
Toen zij en haar gezin gedoopt waren, nodigde ze ons uit. Ze zei:
‘Als je denkt dat ik echt in de Heer geloof, komt dan bij mij thuis logeren.’
Daar stond zij op.Stilstaan bij…

Troas
De stad Troas, een Macedonische kolonie, lag aan de Dardanellen en de kust van de Egeïsche zee op 40 km ten zuiden van het antieke Troje. De havensteden Troas en Troje gaven beide toegang tot de Zwarte Zee.
Lees meer

Neapolis
Havenstad in het oosten van Macedonië op veertien kilometer van Filippi die aansloot op de Via Egnatia.
Lees meer

Filippi
Filippi was vroeger een belangrijke stad in het oosten van Macedonië. De stad was in 42 voor Christus een Romeinse kolonie geworden, een plaats die volgens het Romeins recht werd bestuurd en waar veel oud-soldaten uit het Romeinse leger woonden. Er woonde ook een kleine groep joden.
Vandaag is van Filippi niets meer over. Lees meer.

Gebedsplaats
Omdat de joodse gemeente van Filippi geen synagoge bezat, kwamen de joden bijeen aan de oever van een rivier, in verband met de voorgeschreven wassingen.

Purperstoffen
Er waren in Filippi veel Romeinse officieren aan wie Lydia wellicht veel purperen mantels kon verkopen.

Bij de tekst

Start

Het doopsel van Lydia en haar gezin, vormen het begin van een bloeiende gemeenschap christenen te Filippi.
Paulus schreef later een brief geschreven aan die gemeenschap, die hem altijd goed steunde.