Loading...
 

Handelingen 16, 22-34

File0001505297540


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 16, 22-34: Paulus en Silas in de gevangenis

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1750)

Toen werd iedereen kwaad op Paulus en Silas. En de leiders van de stad zeiden: ‘Trek hun kleren uit en geef ze stokslagen.’ Paulus en Silas kregen veel stokslagen, en werden daarna in de gevangenis gezet.
De bewaker van de gevangenis kreeg de opdracht om Paulus en Silas extra goed te bewaken. Daarom sloot hij hen op in het best bewaakte deel van de gevangenis. En hij liet ook nog hun voeten vastmaken aan een zwaar blok hout.

Midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En ze zongen liederen voor God. De andere gevangenen luisterden ernaar.
Plotseling was er zo’n zware aardbeving dat de muren van de gevangenis trilden. Meteen gingen alle deuren van de gevangenis open. En ook alle kettingen waarmee de gevangenen vastzaten, gingen los.

De bewaker van de gevangenis schrok wakker. Hij zag de deuren van de gevangenis openstaan, dus hij dacht dat alle gevangenen gevlucht waren. Daarom pakte hij zijn zwaard om zichzelf te doden. Maar Paulus riep: ‘Nee, dood jezelf niet! We zijn allemaal nog hier!’
De bewaker vroeg om een lamp en rende naar binnen. Daar knielde hij bevend voor Paulus en Silas. Toen nam hij hen mee naar buiten en vroeg: ‘Alstublieft, vertel mij: wat moet ik doen om gered te worden?’ Paulus en Silas zeiden: ‘Als je gelooft in de Heer Jezus, zul je gered worden. Samen met iedereen die in je huis woont.’ Daarna vertelden ze het goede nieuws over Jezus aan hem en aan iedereen die bij hem hoorde.
Het was nog steeds nacht. De bewaker nam Paulus en Silas mee zijn huis in om hun wonden te verzorgen. En meteen daarna liet hij zich dopen, samen met zijn familie en zijn personeel.
Ook liet hij een maaltijd voor Paulus en Silas klaarmaken. Hij was blij dat hij en zijn familie en personeel nu in God geloofden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen het volk zich tegen Paulus en Silas keerde,
gaven de stadsbestuurders het bevel
hun de kleren van het lijf te rukken en hen met roeden te geselen.
Nadat ze een flink aantal slagen hadden gekregen,
werden ze in de gevangenis opgesloten.
Omdat de gevangenbewaarder de opdracht kreeg hen streng te bewaken.
bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in een blok hout.
Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden.
Ze zongen lofliederen voor God, terwijl de gevangenen naar hen luisteren.
Plotseling was er een hevige aardschok.
De gevangenis beefde op haar fundamenten.
Alle deuren vlogen open en de boeien van alle gevangenen schoten los.
De gevangenbewaarder schrok wakker.
Toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden,
trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen,
want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren.
Maar Paulus riep luid: ‘Doe uzelf geen kwaad, we zijn hier nog allemaal.’
De man vroeg nu om licht, liep naar binnen
en viel bevend op de grond voor Paulus en Silas.
Hij bracht hen naar buiten en vroeg:
“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?”
Zij antwoordden: “Geloof in de Heer Jezus, dan zal jij en je huis gered worden.”
Daarop verkondigden zij het woord van de Heer aan hem en heel zijn gezin.
Nog in dit nachtelijk uur nam hij hen mee en verzorgde hun wonden.
Direct daarna werden hij en zijn gezin gedoopt.
Hij bracht ze naar zijn woning en gaf hun te eten.
Hij was blij omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde.Stilstaan bij …

Gevangenis
In de ruïnes van Filippi vond men een laag gelegen overwelfde ruimte, die wellicht door de Romeinen werd gebouwd. Omdat boven die gewelfde ruimte een kapel gebouwd werd, veronderstellen archeologen dat dit de gevangenis geweest is waar Paulus en Silas werden opgesloten. Waarschijnlijk werd die kapel gebouwd ter gedachtenis aan de apostelen toen men zich nog de oude gevangenis herinnerde. Die gevangenis bevindt zich nu ongeveer drie meter onder het straatniveau. Dit komt omdat men vroeger nooit puin weghaalde, maar egaliseerde. Daarna bouwde men de stad gewoon verder daarboven.

Romeins staatsburger
Romeinse burgers mochten volgens het Romeinse recht niet gegeseld worden.

Bij de tekst

Net als Petrus

Lucas laat geen kans voorbijgaan om Paulus op dezelfde hoogte te plaatsen als Petrus. In Filippi wordt Paulus uit de gevangenis bevrijd, net zoals Petrus uit de gevangenis bevrijd werd. (zie: Handelingen 12, 1-11: de vrijlating van Petrus.)

Bijbel en kunst

ONBEKEND

Paulus en Silas in de gevangenis

Paul Silas In Prison

Suggesties

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Paulus en Silas in de gevangenis

Vertel eerst over de gebeurtenissen van Paulus en Silas in Filippi.

Daarna vertellen de kinderen het verhaal opnieuw met behulp van deze illustraties:


Jailer 1


Paul Silas 1


Paul Silas Arrested


Paul Silas Stocks

Eerst leggen ze naar hun aanvoelen de illustraties in de volgorde van de tekst en stellen ze de figuur / figuren voor op de illustratie.
DOEN

Kleuren


Paul And Silas Earthquake Coloring Page