Loading...
 

Handelingen 17, 1-14: Paulus in Tessalonica en Berea

Twelve Stations Of The Cross


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 17, 1-14: Paulus in Tessalonica en Berea

De tekst

Dichter bij de tijd

Paulus en Silas reisden via Amfipolis verder door naar Tessalonica.
Daar ging Paulus, zoals hij dat gewoonlijk deed, eerst naar de synagoge.
Hij discussieerde er drie sabbatdagen na elkaar met de joden.
Aan de hand van Bijbelteksten toonde hij aan
dat de Messias moest lijden en sterven
en daarna uit de dood moest opstaan.
‘Deze Messias,’ zo zei hij, ‘dat is Jezus, over wie ik spreek.’
Sommige joden lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij de christenen.
Ook veel godvrezende Grieken sloten zich aan
en een aantal vrouwen uit de hogere kringen.
De Joden die geen christen werden,
brachten de stad in rep en roer met een paar ruziestokers.
Ze gingen naar het huis van Jason
om Paulus en Silas het stadsbestuur te brengen.
Toen ze hen daar niet aantroffen,
sleepten ze Jason mee en een paar andere christenen.
Ze schreeuwen: ‘De mensen die in het hele rijk de orde verstoren,
zijn nu ook hier gekomen en logeren bij Jason.
Ze overtreden allemaal de wetten van de keizer door te beweren dat Jezus koning is!’
De mensen en het stadsbestuur wisten niet wat ze daarvan moesten denken.
Ze lieten Jason en de anderen vrij op borgtocht.

Diezelfde nacht nog stuurden de christenen Paulus en Silas naar Berea.
Daar gingen ze naar de synagoge.
De joden daar luisteren met meer belangstelling naar het evangelie
dan die van Tessalonica.
Ze bestudeerden de Bijbel om te zien of het waar was wat er werd gezegd.
Velen werden christen.
Ook een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.
Maar toen de Joden van Tessalonica vernamen
dat Paulus nu het woord van God verkondigde in Berea,
gingen ze naar daar om het volk op te stoken.
Daarom stuurden de christenen Paulus weg naar de kust.
Silas en Timoteüs bleven nog even achter.
De begeleiders van Paulus brachten hem naar Athene.
Daarna keerden ze weer terug.
Ze zeiden tegen Silas en Timoteüs: ‘Ga zo rap mogelijk naar Paulus.’Stilstaan bij…

Amfipolis
Deze stad lag aan de via Egnatia, een belangrijke oost-west-verbinding. Deze weg werd aangelegd door de Romeinen. Deze weg werd later ook de kruisvaarders gebruikt om naar het Heilig Land te gaan.
Lees meer

Tessalonica
Belangrijke stad in Macedonië.
Lees meer

Synagoge
(Grieks = bijeenkomst, vergadering)
In een synagoge komen joden bijeen om te bidden (God loven en danken) en de bijbel (het woord van God) te bestuderen.
Synagogen ontstonden tijdens de Babylonische ballingschap, toen de joden niet meer naar de tempel in Jeruzalem konden gaan. Ze zijn niet alleen religieus, maar ook sociaal gezien een belangrijke plaats.

Silas
Een van de beste medewerkers van Paulus.
Ook hij was een Romeins staatsburger.

Godvrezenden
Grieken die met de joden sympathiseerden, maar zich toch niet tot het jodendom bekeerden en zich lieten besnijden.

Berea
Stad in Macedonië, gelegen bij de uitlopers van de Olympos.
Lees meer

Athene
Hoofstad van Attika in Griekenland. Toen Paulus er kwam was de stad over haar hoogtepunt heen. De handel werd verplaatst naar Korinte, de wetenschap naar Alexandrië.
Lees meer