Loading...
 

Handelingen 20, 7-14

File000737429114


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 20, 7-14: Paulus in Troas

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1758)

Op zondag kwamen we bij elkaar om samen te eten. Paulus zou de volgende dag weer verder reizen. Daarom hield hij een lange toespraak voor de christenen in Troas. De toespraak duurde tot diep in de nacht.
We waren op de derde verdieping van een huis, in een kamer waar veel olielampen brandden. Bij het raam zat een jongen die Eutychus heette. Terwijl Paulus aan het praten was, lukte het Eutychus niet om wakker te blijven. Slapend viel hij uit het raam naar beneden. Toen de mensen hem optilden, zagen ze dat hij dood was.
Paulus ging snel naar beneden, en boog zich over de jongen heen. Hij omhelsde hem, en zei toen tegen de mensen om hem heen: ‘Houd op met huilen, want hij leeft.’
Daarna ging Paulus terug naar boven en begon het brood uit te delen. We aten samen en Paulus begon weer te spreken. Zijn toespraak duurde totdat het licht werd. Toen ging hij weg.
De jongen werd gezond naar huis gebracht. Door alles wat er gebeurd was, had iedereen nieuwe moed gekregen.
Vanuit Troas reisde Paulus naar de stad Assus. Wij gingen met een schip, maar Paulus ging lopen. Dat wilde hij zo. In Assus kwam Paulus bij ons aan boord, en samen gingen we verder naar de stad Mitylene.
Dichter bij de tijd

(C. LETERME, Verhalen van Paulus, uitgeverij Averbode, 2013, p. 46-47)

Op zondag kwamen Paulus en de christenen van Troas bijeen om eucharistie te vieren.

Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen,
begon te spreken.
Zijn toespraak duurde tot midden in de nacht.
Ze waren samen in een kamer, waar veel olielampen brandden. Eutychus, een jonge man, zat op de vensterbank
en viel in slaap terwijl Paulus maar verder bleef preken.
Diep in slaap viel hij zo van de derde verdieping naar beneden.
Hij was op slag dood.
Iedereen begon te wenen en te jammeren.

Eutychus

Paulus liep naar beneden, nam hem in zijn armen en zei:
‘Houd op met wenen, want hij leeft!’
Ze brachten de jongeman gezond en wel naar huis.
Dan ging Paulus weer naar boven
om verder de eucharistie te vieren.
Hij sprak nog tot ’s morgens vroeg.

De volgende dag ging Paulus te voet verder naar Assus.
Daar nam hij de boot naar Mitylene.Stilstaan bij…

Troas
Havenstad aan de Egeïsche zee. Van Troas blijven nu alleen nog ruïnes over.
Lees meer

De eerste dag van de week
De zevende dag van de week was / is voor de joden de sabbat. De dag die erop volgt is voor hen de eerste dag van een nieuwe week, de zondag.
In de loop der tijd is onder invloed van het christendom die laatste dag van de week de zondag geworden, als de dag waarop Pasen gevierd werd. De eerste dag van de week werd dan de maandag.

Eutychus
Deze naam betekent ‘de gelukkige’. Een naam die in deze context duidelijk niet gestolen is.

Assus
Antieke Griekse stad in het westen van Turkije, op het schiereiland Biga (Troas), niet ver van het oude Troje.
Lees meer

Bij de tekst

Huisliturgie

Deze tekst geeft een inkijk in de liturgie van de eerste christenen:
Ze kwamen bijeen bij iemand thuis en braken brood met elkaar. Iemand preekt en gaat dieper in op wat het betekent christen te zijn.Een wonder verhaal

Met dit wonderverhaal wil Lucas Paulus opnieuw op dezelfde hoogte plaatsen als Petrus. Hij wekt in Troas Eutychus op uit de dood, net zoals Petrus Tabita in Joppe uit de dood wekte (Handelingen 9, 36).
Lees meer over wonderverhalen. 

Bijbel en kunst

E. SLOVAN


De jongen Eutychus

Elisabeth Slovan Eutychus Boy


Werk van Elizabeth Slovan. Meer gegevens ontbreken.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

4 Kleurplaat 1
4 Kleurplaat 2
4 Kleurplaat 3

Grote kinderen

TESTEN

Paulus en Eutychus

Vertel van het voorval van Paulus te Troas
Bezorg de kinderen de volgende illustraties:
11. 4 Eutychus Paul Preaching


11 2. Eutychus Valt Uit Het Venster


11 3. Eutychus Ligt Op De Grond


11 4. Paulus Spreekt Verder


Die kleven ze in de volgorde van het verhaal.
Onder elke illustratie schrijven ze een korte zin met wat uitleg.
TIP
. Bezorg de kinderen de volgende stukjes tekst. Die kleven ze bij de illustraties die erbij passen.


Toen Paulus in Troas was,
sprak hij tot de christenen tot heel laat in de avond.

Eutychus zat op een vensterbank en viel in slaap terwijl Paulus preekte.
Zo viel hij van de derde verdieping naar beneden.
Hij was op slag dood. Iedereen begon te wenen.

Paulus liep naar beneden, nam hem in zijn armen en zei:
‘Houd op met wenen, want hij leeft!’

Daarna ging Paulus weer naar boven bij de andere christenen.
Hij sprak nog tot ’s morgens vroeg.
. Maak eventueel gebruik van dit werkblad
. Bezorg de tekeningen door elkaar, zodat de kinderen uitgedaagd worden om het verhaal in de goede volgorde te reconstrueren.